Hälsa

Jagégo

Realiserad

Jagégo

Vad?

JAGÉGO är en interaktiv AR-utställning som handlar om psykisk hälsa. Utställningen är mobil och kan flyttas runt till olika platser . Syftet med utställningen är att ge ungdomar kunskaper om psykisk hälsa och kunskap om var man kan vända sig om man behöver stöd.

Varför?

Part fick uppdraget att främja den psykiska hälsan för barn och unga i Helsingborg. Som ett led i det arbetet genomfördes workshoppar med ungdomar där de fick resonera och prata om psykisk hälsa. Resultatet visade att ungdomar önskade mer kunskap, framförallt om det som skulle kunna rusta och stärka, samt mer kunskap om var de kan vända sig om de inte mår bra. För att återrapportera och samtidigt ge ungdomarna möjlighet till mer kunskap om psykisk hälsa skapade vi JAGÉGO-utställningen.

Hur?

Utställningen ambulerade runt i både Helsingborg och Landskrona. Den har presenterats på Helsingborgs bibliotek, Olympiaskolan, Elineberg, Dunkers och Landskrona bibliotek. När utställningen visades på skolorna samarbetade vi med elevhälsan som gjorde arbete direkt kopplat till utställningen. Utställningen gjordes också som en digital version för att elever och lärare skulle kunna arbeta med materialet direkt i klassrummet. Det som gjorde utställningen unik vid den tiden var att den var interaktiv och att ungdomarna kunde lämna avtryck i den.

Utställningen visas inte nu, men hemsidan med allt material finns kvar.

Publicerad: 12 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Barn och unga som är bättre rustade att hantera livets upp och nedgångar och som vet var de kan vända sig när det behövs. 

Invånarinvolvering

Innehållet i utställningen bygger på workshoppar som genomfördes med 75 ungdomar, samt en samskapande process med representanter från elevhälsan i Helsingborg.

Kontakt

Namn: Hanna Rosander Burnesson
E-post: Hanna.rosanderburnesson@helsingborg.se