Vad?

Vi vill under 2022 testa om ett nytt arbetssätt med utbildade sociala tjänstehundar kan främja hälsa och välbefinnande hos utsatta barn och unga som möter socialtjänsten, samt om det kan öka den service och det stöd som vi erbjuder genom att vi förstår och kommunicerar bättre med våra klienter.

Varför?

Vi ser att det inte räcker att miljön och personalen är trevliga i samtalet med barn i utredning hos socialtjänsten idag. Ibland krävs något mer för att få barnen att känna sig trygga och bekväma så
att samtalet kan bli bra och leda till värdefulla insatser för barnet.

I Sverige var vissa enheter inom sjukvården och äldreomsorgen först med att använda sig av vårdhundar i arbetet. Så småningom har flera BUP-enheter och skolor också hakat på denna trend då de såg en märkbar effekt av tjänstehundar inom sjukvården. Nu har tiden kommit till socialtjänsten att prova om detta kan skapa värde för invånarna i Helsingborg!

Hur?

Under 2022 ser vi över möjligheterna för socialförvaltningen att arbeta med tjänstehundar som verktyg i det sociala arbetet.

Effektmål

Ökad trygghet vid möte och samtal med barn i kontakt med socialförvaltningen

Effektmål

Godare service till barn och vuxna genom bättre bemötande vid stödsamtal och i utredningar

Invånarinvolvering

Ett test kommer att utföras tillsammans med utvalda familjer i kontakt med socialförvaltningen.

Kontakt

Namn: Martina Barte
E-post: martina.barte@helsingborg.se

Namn: Sirivan Erman
E-post: sirivan.erman@helsingborg,se