Hälsa

Sociala tjänstehundar för bättre bemötande

Skalas upp

Sociala tjänstehundar för bättre bemötande

Vad?

Vi har under testat om ett nytt arbetssätt med utbildade sociala tjänstehundar kan främja hälsa och välbefinnande hos utsatta barn och unga som möter socialtjänsten, samt om det kan öka den service och det stöd som vi erbjuder genom att vi förstår och kommunicerar bättre med våra klienter.

Varför?

Vi ser att det inte räcker att miljön och personalen är trevliga i samtalet med barn i utredning hos socialtjänsten idag. Ibland krävs något mer för att få barnen att känna sig trygga och bekväma så
att samtalet kan bli bra och leda till värdefulla insatser för barnet.

I Sverige var vissa enheter inom sjukvården och äldreomsorgen först med att använda sig av vårdhundar i arbetet. Så småningom har flera BUP-enheter och skolor också hakat på denna trend då de såg en märkbar effekt av tjänstehundar inom sjukvården. Nu har tiden kommit till socialtjänsten att prova om detta kan skapa värde för invånarna i Helsingborg!

Hur?

Under 2022 testar vi arbetssättet med sociala tjänstehundar i tre av våra verksamhetsområden, med hjälp av en konsulthund och hundförare från Vårdhundskolan.

Vi ser också över möjligheten att skapa värde inom skolan, och utformar ett test med hemmasittare ihop med Skol- och fritidsförvaltningen.

Efteråt ska vi utreda vidare vilket värde vi såg skapades för de olika parterna och se hur vi skulle kunna implementera arbetssättet i hela organisationen.

Lärdomar

Testet har fallit mycket väl ut och vi skalar nu upp projektet. Målet är att börja med två vårdhundsteam i Socialförvaltningen som sedan utökas organiskt efter behov.

Publicerad: 13 januari, 2022
Senast uppdaterad: 8 februari, 2023

Effektmål

Ökad trygghet vid möte och samtal med klienter hos socialförvaltningen

Effektmål

Godare service till barn och vuxna genom bättre bemötande vid stödsamtal och i utredningar

Invånarinvolvering

Ett test kommer att utföras tillsammans med utvalda familjer som är i aktiv kontakt med socialförvaltningen.

Kontakt

Namn: Martina Barte
E-post: martina.barte@helsingborg.se

Namn: Maria Jäger
E-post: maria.jager@helsingborg.se