Vad?

Föräldrar till barn i åldrarna 3-12 har möjlighet att gå en webbaserad föräldrakurs, med telefonhandledning.

Varför?

Föräldrakurser ska finnas tillgängliga som en förebyggande åtgärd när föräldern har tid och möjlighet att delta.

Hur?

Den webbaserade kursen bygger på filmmaterial och arbetsuppgifter som föräldern själv kan göra när den har tid, en uppgift i taget. Materialet bygger på föräldrakursen Cope (Community Parent Education Program). Kursen har sedan spritts nationellt genom Svenska copeföreningen.

Nu håller vi på att översätta kursen till arabiska.

  • Kategori

    Hälsa

  • Sektor

    Digital hälsa, Föräldrar, Social innovation

  • Partners

    Invånare, Svenska copeföreningen

Kontakt

Namn: Annika Andersson
E-post: annika.andersson@helsingborg.se