Hälsa

Föräldrautbildning på webben

Realiserad

Föräldrautbildning på webben

Vad?

Föräldrar till barn i åldrarna 3-12 har möjlighet att gå en webbaserad föräldrakurs, med telefonhandledning. Finns också en variant till åldrarna 12-20.

Kursen är aktiv och en del av ordinarie arbetet. Svenska copecenter har nu tagit över hanteringen av kursen. Verktyget har passat under pandemin och föräldrar uppskattar att man kan starta kursen dag 1, och inte behöva vänta på kursstart

Varför?

Föräldrakurser ska finnas tillgängliga som en förebyggande åtgärd när föräldern har tid och möjlighet att delta.

Hur?

Den webbaserade kursen bygger på filmmaterial och arbetsuppgifter som föräldern själv kan göra när den har tid, en uppgift i taget. Materialet bygger på föräldrakursen Cope (Community Parent Education Program). Kursen har sedan spritts nationellt genom Svenska copeföreningen. Nu håller vi på att översätta kursen till arabiska.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Föräldrautbildning blir tillgänglig för fler föräldrar

Kontakt

Namn: Sigbritt Arwidson
E-post: sigbritt.arwidson@helsingborg.se