Hälsa

Cykla dig till ett renare hav

Avbruten

Cykla dig till ett renare hav

Vad?

Vi vill testa att ha motionscyklar i havet som samlar in skräp samtidigt som den som cyklar får motion. Det ska helst finnas minst två stycken cyklar bredvid varandra så att det blir ett tävlingsmoment mellan de som cyklar.

Varför?

Havet innehåller skräp som påverkar miljön negativt. Hamnbassängen är ofta fylld med skräp som med vågornas hjälp samlas vid kajkanten, av den anledningen är det en bra placering för cyklarna. Genom att engagera medborgarna kan de känna att de gör en insats för miljön samtidigt som de får motion.

Hur?

När någon cyklar på cykeln så driver tramporna ett skovelhjul i vattnet som roterar bakåt. Skovelhjulet samlar då in plast och annat skräp i en behållare. För att göra det extra roligt att cykla vore det optimalt om det hade funnits mätare som visar vikt på insamlat skräp samt visar cyklad distans. Det hade varit perfekt om det går att ha cyklarna på plexiglas så att den som cyklar kan se vad som händer i vattnet.

En backväxel måste monteras för att vända så att rotationen går inåt och tömmer skräpet i en behållare. Behållare och hjul behöver vara i perforerad (ihålig) metall för att bli av med havsvatten. Hjulet bör följa havsnivåskillnader för att minska trampmotståndet.

Publicerad: 5 juni, 2020
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Genom att engagera medborgarna kan de känna att de gör en insats för miljön samtidigt som de får motion.

Kontakt

Namn: Thomas Lundgren
E-post: thomas.lundgren@helsingborg.se