Vad?

Kan vi göra det enklare att ge rätt stöd till våra elever genom ett nytt kartläggningsverktyg?

Varför?

De kartläggningsverktyg som används idag är ofta statiska och fattas möjlighet till fördjupade svar från eleven. Arbetssätten kopplade till verktygen gör också att eleven ofta får göra om samma övning tillsammans med nästa stödinstans som hen kommer i kontakt med.

Hur?

Genom ett test av appen Ommej vill vi se om vi kan korta ned tiden från det att ett behov av stöd uppstår till dess att eleven får rätt stöd. Detta dels genom att kartläggningsverktyget samlar in beskrivningarna från eleven på ett nytt sätt och dels genom att använda elevens berättelser på ett smartare sätt mellan stödverksamheterna så att eleven inte behöver lämna in samma information flera gånger om.

Testet genomförs av 10 kuratorer på Elevhälsan under vårterminen 2021. Verktyget testas parallellt på Socialförvaltningen med ambitionen att skapa delaktighet i utvecklingen av sociala tjänster.

Effektmål

Kortare utredningstid som gör att eleven med behov får stöd snabbare

Invånarinvolvering

Elever är med och testar verktyget.

Kontakt

Namn: Lise-Lott Persson - enhetschef Elevhälsan
E-post: lise-lott.persson@helsingborg.se

Namn: Marie Andréasson - enhetschef Elevhälsan
E-post: Marie.Andreasson2@helsingborg.se