Vad?

Kan vi göra det enklare att ge rätt stöd till våra elever genom att underlätta kartläggningsförfarandet?

Varför?

De kartläggningsverktyg som används idag är ofta statiska och kommer sällan ner till en fördjupande nivå. Arbetssätten kopplade till verktygen gör också att eleven ofta får göra om samma övning tillsammans med nästa stödinstans som hen kommer i kontakt med.

Hur?

Genom ett test av appen Ommej vill vi se om vi kan korta ned tiden från det att ett behov av stöd kommer oss till känna, till dess att eleven får rätt stöd. Detta dels genom att kartläggningsverktyget samlar in beskrivningarna från eleven på ett nytt sätt och dels genom att använda elevens berättelser på ett smartare sätt mellan stödverksamheterna så att eleven inte behöver lämna in samma information flera gånger om.

Testet genomförs av 10 kuratorer på Elevhälsan under vårterminen 2022. Verktyget testas parallellt på Socialförvaltningen med ambitionen att skapa delaktighet i utvecklingen av sociala tjänster.

Effektmål

Kortare kartläggningstid som gör att eleven med behov får stöd snabbare

Effektmål

Ett underlättat kartläggningsförfarande för eleverna

Invånarinvolvering

Elever är med och testar verktyget.

Kontakt

Namn: Lise-Lott Persson - enhetschef Elevhälsan
E-post: lise-lott.persson@helsingborg.se

Namn: Marie Andréasson - enhetschef Elevhälsan
E-post: Marie.Andréasson2@helsingborg.se