Hälsa

Starka pappor

Testas som pilot

Starka pappor

Vad?

En kurs för pappor! Att skapa grupper ute i områdena med pappor som dels kan bli ambassadörer för andra föräldrar, samt vara kunskapsbringare till myndigheten och tolka områdets tradition.

Människor behöver känna att de är starka, därav kursnamnet ”starka pappor.” Inte för att de är dåliga pappor, utan för att vi är i ett nytt samhälle, i ett nytt system. Vi måste förstå samhället mycket bättre och dela erfarenheter om hur vi kan leva med våra barn, och förhindra tidig debut I kriminalitet.

Varför?

Med utgångspunkt i 34 punktsprogrammet som lanserats på nationell nivå för att motverka gängkriminalitet, droger och utanförskap, har vi en idé som fokuserar på områdesbaserat arbete. Ledorden för det här arbetet är ”när terrängen får bestämma kartan” och innebär att utgår från teoretiskt grundad praktiskt erfarenhet i arbetet med pappor.

Behovet bakom idéer kommer från samlad praktisk erfarenhet från André och Bengt som jobbar på Maria Skåne Nordväst. Där håller de redan i föräldragrupper men upplever att det finns en avsaknad av pappor. Det finns ett behov av att öka kunskapen om att vara pappa, i de nya tiderna, samt öka myndighetens kunskaper om de olika stadsdelsområdena och de ytterligare behoven som pappor har i dessa områden.

Hur?

Idéen går ut på att ha en uppsökande verksamhet och samverkan med civilsamhälle och andra förvaltningar, skapa grupper ute i områdena med pappor. Ambitionen är även att dessa pappor i sin tur blir kunskapsbringare till myndigheten och tolka områdets tradition. Och att det blir en mer långsiktig samarbete och snöbollseffekt. Papporna får i sin tur stöd i att kunna återta en tydlig roll som förebild för sina barn samtidigt som vi kan hjälpa och stötta där det behövs och öka förtroendet för det socialtjänsten kan erbjuda.

Det som är nytt med detta koncept är att vi riktar fokus mot pappor och utgår ifrån deras behov för att stötta deras roll i relation till sina barn och familjen. Det sker genom fotarbete ute på områdena, där man jobbar uppsökande, genom att vara på olika mötesplatser, genom att involvera civilsamhälle, etc, att leta och engagera papporna i starka pappor gruppen. En större del av det här arbetet kommer också göras av den externa samtalsledaren, som är en person med stort nätverk och förtroende i målgruppen vi ämnar att komma närmare.

Publicerad: 27 januari, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Förebygga kriminalitet hos unga

Effektmål

På myndighetsnivå ökar den sociala kunskapen om respektive stadsdelsområde.

Effektmål

Mindre ärendeinflöde i form av anmälningar och ökat antal ansökningar

Effektmål

Öka pappors tilltro till sin förmåga i papparollen

Invånarinvolvering

Pappor medverkar i att gå och forma utbildningen. Konceptet tas fram och genomförs i samverkan med civilsamhället.

Kontakt

Namn: Bengt Nilsson
E-post: bengt.nilsson2@helsingborg.se