Vad?

Föräldrar med placerade barn ska få stöd i att hantera sin situation.

Varför?

Socialförvaltningen har i uppdrag att ge stöd till föräldrar med placerade barn. Detta har tidigare skett i alldeles för låg omfattning och vi har velat förbättra det arbetet. Men vilket stöd är det egentligen som efterfrågas? En arbetsgrupp med personer med egen erfarenhet av att ha sina barn placerade, socialsekreterare och utvecklare har jobbat fram förslaget.

Föräldrar till placerade barn ges stöd i att vara förälder på avstånd, stöd i att hantera sin nuvarande livssituation och till att utveckla samarbetet med socialtjänst och familjehem. Syftet är att, för barnens bästa, få ett tredelat föräldraskap att fungera.

Hur?

Idag har socialförvaltningen inrättat en tjänst för stöd till föräldrar med placerade barn. Samtidigt har föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening) bildats, för att föräldrar ska kunna välja att få stöd från personer med egen erfarenhet.

  • Sektor

    Delaktighet, Föräldrar, Social innovation

  • Partners

    Invånare, Puff (Placerade ungas föräldraförening)

Kontakt

Namn: Tommy Grundström
E-post: tommy.grundstrom@helsingborg.se