Vad?

Gofar innebär att ungdomar kan få fysiska aktivitet utskriver på recept och stöd i hur de ska komma igång med sin träning.

Varför?

Fysisk aktivitet förebygger och behandlar ohälsa och sjukdomar, skapar en bättre mental hälsa och har en positiv effekt på de kognitiva (tänkande) förmågorna som vi bland annat använder i skolan. Det är många barn och unga som inte rör på sig så mycket som de behöver, vilket ökar risken för ohälsa. Därför håller vi på att skapa en metod för hur vi arbetar med fysisk aktivitet på recept till barn och unga.

Hur?

Gofar är ett sätt för hälso- och sjukvården att arbeta strukturerat med fysisk aktivitet. Det innebär att legitimerad vårdpersonal skriver ut (ordinerar) fysisk aktivitet. Receptet ska vara individuellt anpassat och bygga på vetenskap. Den här typen av recept har i många år skrivits ut till vuxna och nu börjar allt fler skriva ut till barn och unga.

Den som inte rör på sig tillräckligt mycket och är motiverad att börja röra på sig mer kan få ett recept. Man behöver även uppfylla någon av de indikationer som vi arbetar med och de är koncentrationssvårigheter/önskad ökad skolprestation, ohälsosam stress och övervikt (ej fetma). Receptet förutsätter också att personen behöver lite extra stöd för att komma igång med träningen.

För att öka barnets förutsättningar att lyckas ser vi också till att det finns en stödjande miljö för barnet som utgår från deras nätverk. Det kan exempelvis vara familj, vänner, skolpersonal, fritidsledare eller föreningsledare. Barnets behov och önskemål är i centrum.

Pilotprojektet genomförs just nu på sju olika skolor i Helsingborg: Gustavslundsskolan, Gläntanskolan, Nicolaiskolan, Drottninghögs skola, Raus Planterings skola, Bårslövs skola och Nanny Palmkvists skola. Utöver det så kan recept även skrivas ut av fysioterapeuter inom Region Skåne.

  • Sektor

    Fritid, Medskapande, Psykisk hälsa, Skola, Social innovation, Vård

  • Partners

    Invånare, Landskrona stad, Region Skåne, Skåneidrotten, Skol- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Namn: Caroline Emond
E-post: carolin.emond@helsingborg.se