Lärande och Etablering

Future Generation

Testas som pilot

Future Generation

Vad?

En betydande global förändring är framväxten av artificiell intelligens (AI) och automatisering. Denna omvälvande förändring innebär att färdigheter inom dessa områden blir alltmer avgörande. Det är inte bara en teknologisk förändring utan också en omstrukturering av arbetsmarknaden och affärslandskapet.

Projektets huvudsyfte är att göra programmering mer tillgänglig och inkluderande genom användning av generativa AI-verktyg. Målet är att sänka tröskeln så att fler kan delta, stärka samhället genom att fler människor får kunskaper som stärker deras ställning på arbetsmarknaden och bidra till tillväxt. Målgruppen för detta pilotprojekt är kvinnor, med fokus på unga, som är nyfikna på tech men som idag står utanför arbetsmarknaden eller studier av olika anledningar.

Varför?

I dagens teknikindustri råder fortfarande en obalans när det gäller kön, trots framsteg på området. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade och det är en av branschens utmaningar.

Inom ramen för AI har generativ AI särskilt förändrat spelreglerna när det gäller skapandet av kod. Den har kraftigt sänkt tröskeln för dem som vill börja utveckla programvara genom att göra kodskapande mer tillgängligt och intuitivt. Detta öppnar upp för fler människor att delta och engagera sig i att utveckla/programmera mjukvara, vilket i sin tur främjar en bredare och mer mångsidig teknikvärld.

Hur?

I projektet ska en pilotutbildning genomföras med start i mars 2024. Utbildningen kommer att pågå under 12 veckor och innehåller både fysiska och digitala lektioner. Utbildningen innehåller övningar, projektarbete, föreläsningar och samarbete med flera partners/företag.

Publicerad: 11 december, 2023
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Testa ett effektivare sätt att inspirera och ge grunder till individer så de får ökad förståelse för vilka kunskaper som efterfrågas av arbetsgivarna

Effektmål

Fler kvinnor ska få upp intresset för branschen och vilja utvecklas via vidare studier eller relevant arbete

Effektmål

De som går utbildningen ska ha skapat kontakter och nätverk med de lokala företagen som deltar i projektet för att underlätta vidare etablering på arbetsmarknaden

Kontakt

Namn: Emma Frank Landgren
E-post: emma.franklandgren@helsingborg.se