Vad?

Kan en forskningsprofil redan i grundskolan göra våra elever både mer intresserade av och mer förberedda för högskolestudier? Samtidigt som de förändrar framtiden redan idag genom sina forskningsprojekt?

Varför?

I jämförelse med liknande städer har Helsingborgs stad idag en låg andel elever som går vidare till högskolestudier. Universitetet upplever samtidigt en försämring när det kommer till hur väl förberedda eleverna är för den typen av högre studier.

Hur?

I samarbete med Lunds universitet vill nu Gantoftaskolan testa en metod för att både öka måluppfyllelsen i undervisningen och intresset för högskolestudier hos eleverna. Metoden går ut på att testa en science profil på skolan där eleverna dels får gå en forskarskola och dels får i nära samarbete med forskare på universitetet självständigt forska på avgränsade områden inom hållbar utveckling med inriktning på ekologisk hållbarhet.

Metoden kommer testas i en första skarpt avgränsad pilot där 10 elever kommer arbeta med 5 olika (preliminära) forskningsområden:

  • Undersöka vattenrenande växter.
  • Undersöka luftrenande växter.
  • Undersöka honungens hälsoeffekter.
  • Simulering av ett flöde av ex. koldioxid, glukos, gifter in och ut ur en växtcell.
  • Simulering av slitage av olika material, ex konstgräs.

Testet förbereds under våren -22 och testas skarpt från och med höstterminsstarten.

Effektmål

Ökat intresse för högskolestudier

Resultat

Tidiga indikationer visar att elevernas intresse för högre studier och olika yrkesvägar ökar när de har möjlighet att arbeta nära forskare, bla genom att det ställs fler frågor kring möjliga vägar i yrkeslivet.

Effektmål

Ökad måluppfyllelse

Effektmål

Bättre förberedelse för högre studier

Invånarinvolvering

Metoden testas tillsammans med 10 elever på skolan.

Kontakt

Namn: Annika Schell - förstelärare Gantoftaskolan
E-post: annika.schell@helsingborg.se