Lärande och Etablering

Accelerated learning

Idé utforskas

Accelerated learning

Vad?

En modell för ”accelerated learning” utvecklas och testas i kommunal vuxenutbildning. Traditionella kurser omvandlats till kompetensområden som identifierats av branschen och ger de kunskaper som krävs i yrket och som motsvarar Skolverkets krav för måluppfyllelse/examination.

Varför?

Projektet är en unik möjlighet att testa ett mer intensifierat utbildningsförlopp, som kan vara vägledande för installationselektrikerutbildningen som är fokus i projektet, men även generell kunskap i möjliga anpassningar av andra utbildningar inom yrkesvux. För vuxenutbildningen i Helsingborgs stad kan projektet bidra med lärdomar av modeller för utbildningsförlopp genom accelerated learning, men även hur rekryteringsmetoder och nära samarbete med företag kan minska avhopp och öka intresset för utbildningar inom bristyrken (framtidsyrken). Accelerated learning är relativt oprövat, men vinsterna om vi lyckas kan vara stora både för den enskilde individen, som inte behöver läsa lika länge, men också för samhället i stort, då vi kan utbilda snabbare och kunna bidra till kompetensbristen på ett bättre sätt i flera branscher.

Hur?

I konceptet är matchningen och företagens involvering central. Företagen involveras redan från start genom att handledare på företagen utbildas i upplägget. Företagskontakterna säkerställs genom branschorganisationen Installationsföretagen, som är involverade i projektet centralt och lokalt. Urvalsprocessen/matchningen ska utarbetas särskilt för att nå elever som är motiverade att genomföra förloppet och snabbare komma ut i arbete. I projektet ska en pilotutbildning genomföras med start första kvartalet 2024.

Publicerad: 6 juli, 2023
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Kortare väg till arbete

Effektmål

Fler som klarar studierna

Effektmål

Ökad kunskap om hur andra yrkesutbildningar inom andra branscher också kan anpassas

Kontakt

Namn: Fredrik Röstenius
E-post: fredrik.rostenius@helsingborg.se