Lärande och Etablering

Examensplanering

Idé utforskas

Examensplanering

Vad?

Ett verktyg för att vägleda elever inom Vuxenutbildningen med devisen, kortaste vägen till en gymnasieexamen.

Varför?

Varför är det bra – vad är nyttan, vilket behov adresseras och vad är nytt med lösningen?

Idag planerar elev och studievägledare tillsammans en examen, planeringen dokumenteras i ett Worddokument. Dokumentet uppdateras sällan efter mötet och det saknas struktur för hur dessa dokument arkiveras. För att förenkla och tydliggöra planeringen för både elev och studievägledare så

behövs ett digitalt verktyg tillgängligt för eleven utanför Vuxenutbildningens öppettider.

Hur?

En webbaserad plattform där eleven loggar in med e-legitimation. Elevens betyg hämtas in från Vuxenutbildningens elevregister och har eleven läst på en kommunal gymnasieskola i Helsingborg hämtas även elevens betyg in därifrån. Eleven har även möjlighet att manuellt addera kurser och betyg.

Systemet analyserar kurserna och betygen och kommer där efter föreslå den gymnasieexamen som eleven har minst kurspoäng kvar att läsa. Systemet kommer också föreslå vilka kurser eleven kan söka för att slutföra sina studier mot en examen, kurser som föreslås är endast de kurser Helsingborgs stad erbjuder.

Varje natt kommer plattformen kontrollera om de elever som har en pågående examensplanering har nya betyg att hämta in. Skulle nya betyg satts på dessa elever kommer deras examensplanering också att uppdateras med kurspoäng.

En plattform där eleven själv överblickar sin progress i studierna mot en gymnasieexamen inom Vuxenutbildningen i Helsingborg.

Publicerad: 6 juli, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökat antal elever som känner att de äger sin planering mot en examen.

Effektmål

Frigöra tid för studievägledare

Kontakt

Namn: Fredrik Wijk
E-post: fredrik.wijk@helsingborg.se

Namn: Kristina Eriksson
E-post: kristina.eriksson@helsingborg.se