Lärande och Etablering

Magiska knappen – för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Realiserad

Magiska knappen – för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Vad?

Utbildning är en nyckel för personlig utveckling, men också för att bli en inkluderad och etablerad del av samhället. Behovet av utbildning måste tillgodoses för alla.

Varför?

Alla elever har rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar. Idag finns det inga verktyg för att bedriva fjärrundervisning för elever med en intellektuell funktionsnedsättning.  Elever riskerar därmed att hamna i ett utanförskap när utbildning inte kan erbjudas på plats.

Samtidigt försvåras elevernas självständighet genom att digitala lösningar upplevs som komplexa, till exempel kalenderfunktioner och påminnelsefunktioner.

Hur?

Vi utforskar möjligheten att tillgängliggöra digitala funktioner och innehåll som fungerar för den aktuella målgruppen, det vill säga elever med en lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

I första steget har vi tagit fram den magiska knappen, en enkel lösning som nu gör det möjligt för eleverna att genom en enkel knapptryckning alltid komma till rätt plats vid rätt tid när det är dags för fjärrundervisning.

I steg två har elever och lärare fått testa på att göra filmer, tutorials, som pedagogisk arbetsform. Tutorials möjliggör för elever att självständigt kunna följa en instruktion för att sätta exempelvis larm och påminnelser. En tutorial finns också tillgänglig oavsett när på dygnet eleverna behöver den.

Publicerad: 13 januari, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

En ökad självständighet i skolan och livet för elever med en intellektuell funktionsnedsättning genom digitala lösningar som kompenserar och stödjer.

Invånarinvolvering

Slutanvändarna, eleverna har varit involverade dels i den utforskande fasen för att fördjupa förståelsen av behoven, och dels i utvecklingsfasen genom upprepade tester av prototyper.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se