Lärande och Etablering

Code X / Navigator

Samarbete sökes

Code X / Navigator

Vad?

Vi vill hjälpa högfungerande personer i autismspektrat, som har ett eller har rätt till ett LSS beslut och som har kunskap i programmering, att komma ut i arbetslivet på praktik. Praktiken som vi hoppas sedan övergår till en anställning behöver vara anpassad till personens särskilda behov av stöd så att personen i fråga kan utföra arbetet utifrån sina egna förutsättningar. 

Varför?

Att bryta utanförskap och att skapa förutsättningar för personer med autism som kan programmera är en gärning som är ett win-win-win uppdrag.

Många inom denna målgrupp är “hemmasittare”, dvs. man har ofta vänt på dygnet, lever sitt liv online och är ekonomiskt helt eller delvis beroende av föräldrar eller släktingar.

Statistik från SCB visar att det 2021 fanns 808 000 personer i Sverige med funktionsvariationer (ålder 16–64 år). Av dem uppskattas att ca.  21% helt står utanför arbetsmarknaden…vilket motsvarar hela 169 680 personer!

Hur många som kan räknas in i kategorin högfungerande personer med autism och programmeringskunskaper finns det ingen forskning på, men vi har redan efter 5 veckor “hittat” 5 personer som är potentiella kandidater till att matcha uppdraget.

Behovet att lösa detta utanförskap ligger på flera plan;

  • samhällsekonomiskt lönsamt (enbart 4 timmars avlönat arbete / vecka ger en positiv samhällsvinst)
  • kompetensförsörjning (det kommer att saknas 70 000 IT-akademiker / programmerare i Sverige 2024)
  • den viktigaste aspekten är att effekten är störst för personen; att hitta en vardag och ett sammanhang ger mening och välmående, och i förlängning självförsörjning.

Hur?

Vi har skapat en enkel 4-stegs process:

  • Hitta och identifiera relevanta personer via nätverk, information och en första intervju om programmerings-kunskaper i rubrikform
  • Verifiera kunskapen via online-test
  • Djupintervjua personen; “så här fungerar jag”
  • Matcha kompetensen och personens förutsättningar med relevant företag

Som stöd för detta har vi hittills skapat följande;

1. En A5-folder i två versioner;

  • en för företag/praktikplatser
  • en för personerna med programmeringskunskaper

Syftet är att möjliggöra för många att sprida ordet om oss och dela våra kontaktuppgifter.

2. Ett “frågeformulär” som olika instanser (tex AMF, LSS handläggare osv) kan använda sig av för att utröna om personen verkligen kan programmera, eller “bara” är en superuser av datorer, tex att man game;ar eller kan montera en intern hårddisk. Det är inte programmering och inte riktigt det vi söker.

3. Ett dokument som i detalj beskriver processen steg-för-steg. Många högfungerande tycker det är viktig med tydlig struktur och svar på frågorna; varför, när och hur.

4. En struktur med frågor för att förstå personens behov; “så här funkar jag”, som ligger till grund för dialogen med praktikplatsen för att alla inblandade ska förstå och känna till förutsättningarna.

5. Personal från Code_X kommer att fungera som brobyggare under minst 6 månader som stöd och råd för både arbetsgivare och person/deltagare.

6. Vi kommer att erbjuda en “mjuk” ingång för ett första möte med potentiella deltagare som vill veta mer; ett öppet hus som vi döpt till Mini Hackathon där våra dörrar är öppna mellan kl. 17-19 tisdagskvällar med start 7:e mars 2023 och minst 10 veckor framöver. Där kommer vi att utforska och använda ChatGPT, Metaversum, Web3, AI, NightCafé osv.

Publicerad: 3 mars, 2023
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Att minska samhällskostnaderna (sjukvård, personal, resurser, bidrag osv.) för personer i denna målgruppen. Målet är fler ges möjlighet att bidra.

Effektmål

Bättre livsvillkor/levnadsstandard genom sysselsättning.

Effektmål

Bryta utanförskap, mer specifikt för hemmasittare.

Effektmål

Kompetensförsörjning; fler programmerare i staden i en alltmer digitaliserad värld.

Invånarinvolvering

Att få invånare att hjälpa personer i sin närhet (familj, grannar, släktingar) med diagnosen att ta kontakt med oss. Att få feedback från deltagarna via intervjuer. Via kontakter, nätverksträffar, biblioteket och mässor får invånarna möjlighet att träffa oss.

Kontakt

Namn: Conny Gunnarsson
E-post: conny.gunnarsson@helsingborg.se

Namn: Annica Petersson
E-post: annica.petersson@helsingborg.se