Lärande och Etablering

Code X / Navigator

Realiserad

Code X / Navigator

Vad?

Vi vill hjälpa högfungerande personer i autismspektrat som har eller har rätt till ett LSS beslut och som har kunskap i programmering eller annan IT/Tech-kompetens, att komma ut i arbetslivet på praktik. Praktiken kan sedan övergå till en anställning och måste vara anpassad till personens unika behov av anpassningar och stöd så att personen i fråga kan utföra arbetet utifrån sina egna förutsättningar. 

Varför?

Att bryta utanförskap och att skapa förutsättningar för personer med autism som kan programmera eller har annan IT/Tech kompetens är en gärning som är ett win-win-win uppdrag.

Många inom denna målgrupp är “hemmakämpare”, dvs. man har ofta vänt på dygnet, lever sitt liv online och är ekonomiskt helt eller delvis beroende av föräldrar eller släktingar.

Statistik från SCB visar att det 2021 fanns 808 000 personer i Sverige med funktionsvariationer (ålder 16–64 år). Av dem uppskattas att ca. 21% helt står utanför arbetsmarknaden…vilket motsvarar hela 169 680 personer!

Hur många som kan räknas in i kategorin högfungerande personer med autism och programmeringskunskaper finns det ingen forskning på, men vi har efter 15 månader “hittat” 123 personer skrivna i vårt närområde som är potentiella kandidater till att matcha uppdraget vi fått av Helsingborgs Stad.

Behovet att lösa detta utanförskap ligger på flera plan;

 • samhällsekonomiskt lönsamt(enbart 4 timmars avlönat arbete / vecka ger en positiv samhällsvinst)
 • kompetensförsörjning(det kommer att saknas 70 000 IT-akademiker / programmerare i Sverige 2024)
 • Men den viktigaste aspekten är att effekten är störst för personen och dess närstående; att hitta en vardag och ett sammanhang ger mening, sammanhang och välmående, och i förlängning självförsörjning.

Hur?

Vi har skapat en enkel 4-stegs process:

 • Hitta och identifiera relevanta personer via nätverk, information / storytelling och SoMe och göra en första intervju om personens IT-kunskaper.
 • Verifiera kunskapen via online-test eller arbetsprov
 • Djupintervjua personen; “så här fungerar jag” & ”11-steg”
 • Matcha kompetensen och personens förutsättningar med relevant företag

Som stöd för detta har vi hittills skapat följande;

 1. En A5-folder i två versioner;
 • en för företag/praktikplatser
 • en för personerna med IT-kunskaper

Syftet är att möjliggöra för många att sprida ordet om oss och dela våra kontaktuppgifter.

 1. Ett “frågeformulär” som olika instanser (tex AMF, LSS handläggare osv) kan använda sig av för att utröna om personen verkligen kan programmera / har annan specifik IT-kunskap, eller “bara” är en superuser av datorer, tex att man game;ar eller kan montera en intern hårddisk.
 2. Ett dokument som i detalj beskriver processen steg-för-steg. Många av de personer vi möter tycker det är viktig med tydlig struktur och svar på frågorna; varför, när och hur.
 3. En struktur med frågor för att förstå personens behov; “så här funkar jag”, som ligger till grund för dialogen med praktikplatsen för att alla inblandade ska förstå och känna till förutsättningarna. Vi kallar den lite formellt för ”11-stegs processen
 4. Personal från Code_X kommer att fungera som brobyggare under minst 6 månader som stöd och råd för både arbetsgivare och person/deltagare.
 5. Vi erbjuder en “mjuk” ingång för ett första möte med potentiella deltagare som vill veta mer; ett öppet hus som vi döpt till Mini Hackathondär våra dörrar är öppna mellan kl. 17-19 tisdagskvällar dit alla intresserade är välkomna. Där berättar vi om Code_X och om tid finns utforskar och använder vi ChatGPT, text-till-bild osv.
  Vi har sommaruppehåll några veckor varje sommar och över jul & nyår, hör av dig på
  code_X@helsingborg.se om du vill säkerställa att vi är på plats.

Varmt välkommen till oss på Code_X

Annika & Conny
Navigator / Code_X

Publicerad: 3 mars, 2023
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Att minska samhällskostnaderna (sjukvård, personal, resurser, bidrag osv.) för personer i denna målgruppen. Målet är fler ges möjlighet att bidra.

Effektmål

Bättre livsvillkor/levnadsstandard genom sysselsättning.

Effektmål

Bryta utanförskap, mer specifikt för hemmasittare.

Effektmål

Kompetensförsörjning; fler programmerare i staden i en alltmer digitaliserad värld.

Invånarinvolvering

Att få invånare att hjälpa personer i sin närhet (familj, grannar, släktingar) med diagnosen att ta kontakt med oss. Att få feedback från deltagarna via intervjuer. Via kontakter, nätverksträffar, biblioteket och mässor får invånarna möjlighet att träffa oss.

Kontakt

Namn: Conny Gunnarsson
E-post: conny.gunnarsson@helsingborg.se

Namn: Annica Petersson
E-post: annica.petersson@helsingborg.se