Lärande och Etablering

Utgå från var jobben faktiskt finns istället för tvärtom

Realiserad

Utgå från var jobben faktiskt finns istället för tvärtom

Vad?

I Helsingborg, precis som i resten av Sverige, har vi både många som saknar ett arbete och många företag som har svårt att hitta personer att anställa. kan vi få kompetensen hos de som söker arbete matcha behoven hos de företag som behöver anställa skulle det betyda mycket för både staden och de människor som bor i den.

Varför?

Om företag har svårt att hitta personer med rätt kompetens för vissa yrken eller arbeten brukar vi kalla det för ett bristyrke. Vi har väldigt många bristyrken i helsingborg, vilket gör att vissa får jobba mer än de orkar medan andra inte får jobba alls, samtidigt som arbetsgivarna kanske inte kan utöka sin verksamhet som man vill eftersom det ändå inte går att hitta personal.

Lyckas vi bättre med matchningen innebär det enormt positiva förändringar för såväl de enskilda individerna som för företagen och samhället i stort.

Traditionellt har vi jobbat mycket med att rusta arbetssökande utifrån deras behov och förutsättningar, och sen har vi försökt anpassa arbetsmarknaden efter det genom att ge stöd till arbetsgivare eller jobba med attitydförändringar. Det ska vi inte sluta med, men vi måste också vända på steken och utgå från arbetsmarknadens behov.

Hur?

Vi anpassar nu vårt sätt att arbeta att matcha invånares behov med arbetsmarknadens behov. Vi ska nu utgå från var jobben faktiskt finns och vilka de vikta bristyrkena är och anpassa vårt sätt att jobba och de insatser vi gör för att möta företagens behov av kompetens.

Vårt sätt att göra detta utvecklar tillsammans med både invånare och de anställande företagen.

Vi skräddarsyr bransch- och temaveckor för deltagare i dialog med arbetsgivare. Kundresor har vi använt för att hitta det bästa sättet att jobba med rekrytering mot till exempel lager.

Som exempel kan vi även nämna samarbetet med Ikea där arbetssökande får praktik i Ikeas restaurang samtidigt som man får utbildning i restaurang och storkök via Vuxenutbildningen.

Publicerad: 11 maj, 2020
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

En bättre matchning mellan arbetsgivares behov och de arbetssökande ska ge fler ut i arbete.

Kontakt

Namn: Valmir Jusufi
E-post: valmir.jusufi@helsingborg.se