Lärande och Etablering

Ung Helsingborg

Realiserad

Ung Helsingborg

Vad?

Ung Helsingborg är en plattform för ungdomar som behöver stöd i att hitta till rätt studier eller till ett arbete, eller som behöver hjälp med att förstå vad man egentligen vill.

Varför?

Just nu står allt fler unga utan arbete, och Helsingborgs stad vill på snabbast möjliga sätt vara ett stöd för de unga som behöver hjälp och råd i att nå ett arbete eller börja plugga. Att hamna i ett utanförskap tidigt kan göra det svårt att ta sig ur det. Vi ser också att gruppen unga är särskilt påverkade av krisen på arbetsmarknaden i spåren av Corona.

Med Ung Helsingborg vill vi enkelt nå alla unga som behöver svar på olika frågor. En del vill veta vilken utbildning de ska gå för att nå sitt drömjobb, andra har haft ett arbete som de nu förlorat under coronakrisen. Det finns även en del som behöver hjälp med att reda på vad de vill.

Hur?

För början var Ung Helsingborg tänkt att vara en fysisk möteplats och vi var i planeringsfasen för en sådan. För att möta de behov som kommit i spåren av Corona har vi snabbt tänkt om och har nu skapat en hemsida och man kan ringa eller maila om man behöver hjälp.

Hemsidan hittar du här:

https://helsingborg.se/arbete/for-dig-som-ung/

Ung Helsingborg har många olika kompetenser och de som tar kontakt ska inte slussas runt. Satsningen är ett komplement till den service som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Fler unga i arbete eller vidare studier

Invånarinvolvering

Ungdomar har varit med och designat hemsidan. Ungdomar har även genom djupintervjuer och enkäter varit med att forma tjänsten.

Kontakt

Namn: Lotta Engstrand
E-post: lotta.engstrand@helsingborg.se