Lärande och Etablering

Lär dig allt om att hitta ett nytt jobb

Realiserad

Lär dig allt om att hitta ett nytt jobb

Vad?

Att vara utan jobb eller sakna möjlighet att försörja sig själv innebär enorma påfrestningar både för den enskilda personen och för samhället. Arbetsmarknadsförvaltningen är en del av det arbete Helsingborgs stad gör för att fler ska komma i arbete. Nu vill vi komplettera det arbetet med ett pedagogiskt uppbyggt digitalt verktyg som rustar den som söker arbete för att öka förutsättningarna för en anställning eller påbörjade studier.

Varför?

Med verktyget, som just nu går under namnet U2Work, vill vi skapa en pedagogisk paketering som kan följa den arbetssökande från start till mål i en process mot ett nytt arbete.

Verktyget ska ses som ett komplement till vår ordinarie verksamhet för att förstärka utbudet av stöd för de som idag saknar försörjning och behöver ett arbete. Med verktyget kan fler få möjlighet till den kompetensökning som ibland behövs för att närma sig ett nytt jobb.

Med hjälp av AI vill vi ta fram ett stöd för att skapa CV som tar hänsyn både till vem som skriver CV’t och vilket jobb som söks. Dessutom undersöker vi möjligheten att med AI ska en dialogbaserad intervjuträning som ger den arbetssökande feedback på hur man hanterar en anställningsintervju.

Hur?

Vi utvecklar ett digitalt verktyg med gamification och en AI-driven CV-skrivning för att på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt rusta arbetssökande att närma sig en anställning eller studier.

I dag finns flera möjligheter att ta del av stöd för dig som söker ett nytt jobb. Du kan få jobbsökartips genom att Googla, du kan titta på webinarier och lyssna på podcasts på Arbetsförmedlingens hemsida. Du kan också få hjälp med ditt CV på flera olika sajter.

Med U2Work gör vi en komplett paketering som ska kunna guida en arbetssökande genom hela processen. U2Work görs som en resa med ett antal stationer eller stop mot en intervju och en ny anställning. På varje station tränar du nya förmågor och lär dig ny kunskap, om din egen kompetens, om hur arbetsmarknaden fungerar eller hur du bäst svarar på kniviga frågor i en anställningsintervju.

Nu lanserar vi version 1 av en helt färdig produkt. Användartesterna under utvecklingsfasen har varit mycket framgångsrika och gett spännande förbättringar.

Publicerad: 5 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Fler ut i arbete.

Invånarinvolvering

Vi har utvecklat tjänsten i nära samarbete med invånare och slutanvändare som varit involverade när vi testat tjänsten i återkommande loopar.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se