Lärande och Etablering

Emely – träna anställningsintervju med en robot

Realiserad

Emely – träna anställningsintervju med en robot

Vad?

Emely är en virtuell dialogrobot som finns tillgänglig dygnet runt för personer som vill öva på anställningsintervjuer med också träna sina språkfärdigheter i svenska.

Varför?

Att bli intervjuad för ett nytt jobb är en tuff utmaning för många. För någon är det kanske ens första anställningsintervju, för någon annan är det svårt att ge utförliga och bra svar när svenska inte är mitt första språk, och för någon tredje är det kanske båda dessa samtidigt.

Tänk om det gick att öva på att förstå frågor och ge genomtänkta svar. Om det genom att öva på anställningsintervjuer kan göra det möjligt att ge ett mer rättvisande intryck av en själv. Det blir ju dessutom lättare för arbetsgivaren att hitta rätt kompetens för ett jobb, istället för att bara ta den som råkade vara bäst på att bli intervjuad.

I nästa steg i utvecklingen kommer vi i samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen träna Emely för samtal man för inom vårdyrken. Emely blir ett verktyg där användaren tränar sin svenska inför ett jobb och under ett jobb.

Hur?

Emely kommer att simulera en arbetsintervju med användaren, genom att ställa frågor och följdfrågor som är relevanta till arbetet som användaren har sökt. Användaren förväntas svara på dem i tal, för att öva på den skarpa situationen som en arbetsintervju är. Målet med Emely är att få användaren att bli komfortabel i situationen och att denne svarar på frågor som är relaterade till den tjänst som de skulle kunna söka.

Emelys språkintelligens är baserad på maskininlärningsalgoritmer (ML-algoritmer), som tillhör artificiell intelligens (AI). Detta särskiljer Emely från de flesta klassiska chatt-botar och samtalsförande robotar som finns på marknaden idag, som är regelbaserade och som inte klarar av större utsvävningar från deras förprogrammerade ämne. ML-algoritmer är matematiska funktioner som anpassas till historisk data för olika uppgifter, till exempel för att kunna prediktera (gissa på/uppskatta) framtida utfall av en frågeställning eller för att skapa beslutsunderlag. Inom området kallas själva anpassningen av algoritmen till historisk data för träning.

Publicerad: 26 april, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Fler människor ska komma ut i arbete med hjälp av Emely.

Invånarinvolvering

Emely utvecklas iterativt i nära samarbete med slutanvändaren.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se