Lärande och Etablering

SFI med fokus på arbete

Realiserad

SFI med fokus på arbete

Vad?

Att lära sig svenska är kanske det allra viktigaste för att den som är nyanländ i Sverige ska kunna få ett arbete. Svenska för invandrare (SFI) görs nu om till att anpassas efter olika yrkesspår för att skynda på den tiden det tar att lära sig svenska.

Varför?

Med en omläggning av SFI vill Vuxenutbildningen i Helsingborg öka motivationen hos eleverna, skynda på tiden det tar att lära sig svenska och öka förutsättningarna för att man efter SFI går vidare till ett arbete eller en yrkesutbildning. Genom att ta tillvara elevernas intressen och tidigare erfarenheter får de hjälp att hitta rätt yrkesspår och det kommer då bli lättare och roligare att lära sig svenska och bli klar med SFI.

Yrkesspåren är valda för att motsvara de yrken där det råder stor brist på arbetskraft i Helsingborg. Därmed bli marknaden hjälpt ed att hitta ny personal och få rätt kompetenser till sina företag, och SFI eleverna ökar sina chanser att få ett jobb då det finns ett anställningsbehov på andra sidan.

Hur?

Alla SFI-elever kommer att kartläggas, vilket innebär att man får hjälp med att få syn på sina behov, förutsättningar och intressen. På så sätt kan vi öka förutsättningarna att man får en SFI-undervisning som fungerar för var och en. Om en elev har grundläggande läs- och skrivsvårigheter eller om man kanske helt saknar tidigare studievana kan SFI se ut på ett sätt, men om eleven är akademiker med stor studievana möjliggör vi ett snabbspår i kombination med gymnasiekurser.

Kartläggningen är också en förutsättning för att hitta rätt yrkesspår redan från början och på det sättet också göra det lättare att behålla motivationen.

Det finns fem olika inriktningar på yrkesspåren:

  • Omvårdnad
  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Förskola/skola
  • Service
  • Lager, logistik och transport
Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Kortare genomströmningstid, dvs fler lär sig svenska snabbare.

Effektmål

Fler utrikesfödda i arbete

Kontakt

Namn: Henriikka Airaskorpi
E-post: henriikka.airaskorpi@helsingborg.se