Lärande och Etablering

Föräldrasvenska 2.0

Realiserad

Föräldrasvenska 2.0

Vad?

Föräldrasvenska är undervisning i svenska för utrikesfödda som är föräldralediga. Nu vill vi göra det ännu bättre.

Varför?

Som nyanländ spelar svenska språket mycket stor roll för möjligheten att få ett arbete och bli integrerad i det svenska samhället. Därför läser alla nyanlända Svenska för invandrare (SFI). Men människor blir också föräldrar, och föräldralediga kan inte ta del av vanlig undervisning. Då erbjuder vi föräldrasvenska, för att de som är föräldralediga ska kunna få hjälp med svenska språket. Att skynda på tiden det tar att lära sig svenska gör att fler snabbt kommer ut i arbete eller på annat sätt blir en integrerad del av samhället. Fler blir självförsörjande och eftersom de flesta som tar ut sin förlädraledighet bland utrikesfödda är kvinnor spelar det också stor roll för jämlikheten.

Hur?

Vi vill nu stärka arbetsmarknadsperspektivet i föräldrasvenskan. Undervisninsgen ska handla både om språket och om arbetsmarknaden och ett jämlikt föräldraskap. Ännu fler familjer med barn ska kunna ta del av undervisningen. Utanförskapet ska minska genom att vi underlättar och stödjer etableringen redan under föräldraledigheten.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Snabbare etablering i arbetslivet och samhället.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se