Lärande och Etablering

Språkkompis – att lära sig språk med hjälp av Artificiell Intelligens

Avbruten

Språkkompis – att lära sig språk med hjälp av Artificiell Intelligens

Vad?

Att lära sig svenska är kanske det allra viktigaste för någon som kommer ny till Sverige för att kunna få ett arbete och bli självförsörjande. Svenska för invandrare (SFI) erbjuds alla, men för många tar det alldeles för lång tid att klara av SFI. Nu undersöker vi om det är möjligt att ta fram ett verktyg som med hjälp av artificiell intelligens kan hjälpa till med språkinlärningen.

Varför?

Samtal och workshops med SFI-elever visar att ett av de största hindren för att lära sig svenska är att det finns för få tillfällen att prata svenska. Framför allt upplevde många att de ville träffa fler som pratar svenska. För många kan det ta mycket lång tid att tas sig igenom SFI (svenska för invandrare) och för vissa lyckas man aldrig.

Att i vuxen ålder lära sig ett nytt språk är en oerhörd utmaning och samtidigt vet vi att det är helt avgörande för att kunna få ett jobb och etablera sig i samhället. Därför måste alla ha förutsättningar att lära sig det svenska språket och dessutom göra det så fort som möjligt. Vi behöver se till så att det går att lära sig svenska på det sätt som passar var och en bäst, och då behövs flera olika sätt och metoder.

Hur?

Vi undersöker nu möjligheten att utveckla en testbädd där AI-driven språkinlärning ska möjliggöras i samverkan med utvecklingsföretag, forskare, idéburen sektor, studerande och personal. Målet är att kunna ge nyanlända och utrikesfödda invånare bättre förutsättningar att lära sig svenska för att snabbare kunna etableras i samhället och på arbetsmarknaden.

I återkommande loopar testar vi dialog mot slutanvändare för att ta fram en tjänst som möter faktiska behov. I en första prototyp inriktar vi oss på dialog i en matbutik. Denna prototyp har nu testats återkommande vilket resulterat i en basmodell för enkel språkträning i matbutiken. Tester utav denna modell skalas nu upp genom att hela undervisningsklasser gör återkommande tester under två veckor. Efter dessa veckor ska en färdig basmodell finnas för matmiljön vilken sedan kan dupliceras i andra vardagsmiljöer.

Publicerad: 5 maj, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Fler människor lär sig svenska snabbare.

Effektmål

Snabbare etablering i samhälle och arbetslivet.

Invånarinvolvering

Slutanvändare är involverade i projektets alla faser, i behovsanalys och i utveckling av dialoger.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se