Utmaning

Hur kan vi minska vårt klimatavtryck och nå klimatneutralitet 2030?

Hur kan vi minska vårt klimatavtryck och nå klimatneutralitet 2030?

Helsingborg ska vara klimatneutralt senast 2035. Det innebär utsläppen inom det geografiska området Helsingborg fram till dess måste minska med 70 % jämfört med idag och att resterande utsläpp ska tas upp med hjälp av ökade kolsänkor.

Fler människor bor i städer och städer svarar för 75 procent av den globala energianvändningen, 75 procent av de globala utsläppen och 50 procent av den globala avfallsproduktionen.

Hur stimulerar vi innovation som leder till ett mer cirkulärt och klimatsmart samhälle? Hur kan vi skapa fler tekniska och biologiska kolsänkor i Helsingborg? Hur åstadkommer vi medvetenheten, viljan och beteendeförändringen som måste till för att vi ska kunna uppfylla Parisavtalet och de mål som satts upp av såväl Helsingborgs stad som EU?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: jens.gille@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen