Lärande och Etablering

Appen där du själv planerar din arbetsmarknadsinsats

Realiserad

Appen där du själv planerar din arbetsmarknadsinsats

Vad?

Tänk vilken skillnad det gör när man känner att man har kontroll, och när man kan påverka den sisuation men befinner sig i. Tillsammans med invånare som varit i kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen har vi tagit fram en applikation vi kallar Skills som våra deltagare använder för sin dagliga planering. Med Skills ges invånare ansvar och möjlighet att styra sin tid och själv vara delaktig i sin planering. 

Varför?

Vi tror på invånarens inre drivkrafter och förmågor. Vi tror också på vikten av att kunna vara proaktiv, kunna prioritera bland det som behöver göras och kunna påverka det sammanhang någon befinner sig i. 

Skills hjälper deltagare att förstå sina egna behov, informera sig om vårt utbud och de aktiviteter som vi anordnar. I Skills anmäler deltagare sig till rekryteringsträffar och informationsträffar om till exempel jobbprojekt eller till intervjuträning. Genom verktyget får en deltagare en överblick över vad som är gjort och vad som ska hända. 

Skills fortsätter att utvecklas tillsammans med invånarna som använder det. Nu släpper vi en ny funktion i Skills. Genom att svara på ett antal frågor om sig själv kan deltagare matcha sig mot jobb och rekryteringsträffar och få tips om vilka aktiviteter som är lämpligast utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Hur?

Utgångspunkten är hela tiden att utveckla Skills i dialog med våra användare, det vill säga de invånare som är i kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen. Det är deras behov som styr och det är hos dem vi vill se värdet och effekterna.

Under våren, då det inte längre varit möjligt för grupper att träffas som tidigare, har vi skapat ett utbud av aktiviteter online i Skills, med livesända seminarier, webinarier och aktivitetspass med fokus på både arbete och hälsa.  för att nämna några exempel.

Verktyget möjliggör ett stort utrymme för påverkan och inflytande i processen mot ett nytt arbete. Skills är ett sätt för invånare att hålla sig informerad om och kunna delta i vårt stora utbud av aktiviteter och är utvecklat tillsammans med invånare.

Publicerad: 5 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

En högre grad av självledarskap hos de invånare vi jobbar med, samt fler ut i arbete.

Invånarinvolvering

Invånare har varit delaktiga i alla faser av arbetet, från behovsanalys till framtagande av lösning och testande av densamma.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se