Lärande och Etablering

Pitch 45

Avbruten

Pitch 45

Vad?

Pitch 45 är ett nytt forum där aktörer kan presentera sina varor eller tjänster för staden. Under ett 45 minuter kort digitalt eller fysiskt möte får en aktör presentera, pitcha, sin idé för relevanta personer i staden. Mötestiden innehåller också en dialog mellan aktören och de medverkande från staden samt en avslutande reflektion där den säljande aktören inte är med.

Varför?

Helsingborg stad har som mål att, genom samverkan med stadens leverantörer, rusta och ge invånare med svag förankring på arbetsmarknaden ökade möjligheter att få ett arbete.

Vid offentliga upphandlingar ska företagare, i lämpliga fall, erbjudas möjligheten att bli samhällsbyggare och ta ett ökat socialt ansvar. Genom att låta eventuellt blivande leverantörer pitcha sitt erbjudande och sociala ansvar kan de sociala kraven oftare ge resultat.

Staden vill göra affärer med fler aktörer. Speciellt är fokus på sociala företag och aktörer från civilsamhället som vill utvecklas till att bli sociala företag. Genom att göra mer affärer med dessa aktörer kan den sociala ekonomin att växa. Staden har ett behov av strukturerade kontaktytor med nya aktörer.

Hur?

En Pitch 45 ska föregås av en process och dialog med aktören. Då skapas en förståelse för vad aktören anser sig kunna erbjuda staden, som möter ett behov hos oss. Det kan till exempel handla om praktikplatser eller arbetsträning. I den processen bestäms det vilka tjänstepersoner och funktioner som ska vara med på Pitch 45. Varje Pitch 45 kräver en skräddarsydd uppsättning samarbetspartner. Allt beror på område, syfte och bransch.

En första test av upplägget har genomförts som tydligt visade att detta var något att utveckla och gå vidare med. AMF utvecklar nu upplägget tillsammans med inköp och upphandlingsenheten och aktörer från företag och civilsamhälle. En ny Pitch 45 kommer att äga rum under hösten.

Publicerad: 6 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Pitch 45 leder till att fler sociala mål i upphandlingar realiseras och ger fler personer en möjlighet att få en anställning eller att ta signifikanta steg mot en anställning.

Kontakt

Namn: Magnus Nilvér
E-post: magnus.nilver@helsingborg.se