Klimatneutral stad 2030

Helsingborg är en av 23 svenska städer som är med i satsningen Klimatneutrala Städer 2030 som drivs av det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Med i satsningen är även Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket och Formas.

Som en del av programmet tar Helsingborg fram ett klimatkontrakt som kommer att revideras årligen fram till 2030. Därtill arbetar vi på att ta fram en klimatinvesteringsplan, som är tänkt att visa vilka investeringar som måste genomföras för att nå målsättningen om en klimatneutral stad.

Kontaktperson: Milou Mandolin, milou.mandolin@helsingborg.se

Läs mer om programmet här: https://www.viablecities.se/