Smarter City Lab

Smarter City Lab är stadens AI-labb dit man kan vända sig för rådgivning och testning av AI-idéer.

På Smarter City Lab jobbar stadens första Data Scientist, som utbildar chefer och ledare inom AI. Målet är att Smarter City Lab ska bidra till att AI blir en självklar del av det vardagliga arbetet – i hela staden.

Labbet erbjuder tillgång till teknik som kan hantera stora mängder data, som sedan kan användas för att träna upp AI. Bland annat finns det en ”superdator” som kan bokas direkt via vårt vanliga kalendersystem.

Smarter City Lab är framför allt framtaget för internt bruk för att hjälpa stadens verksamheter att testa och utvärdera deras AI-idéer. Smarter City Lab har också som mål att stärka samarbetet kring AI gentemot näringsliv och akademi. Därför är AI Sweden vår självklara partner när vi utvecklar labbet.

Smarter City Lab hjälper till med följande:

Testning av AI-idé. Smarter City Lab hjälper till att samla in och tvätta data, välja algoritm och träna denna. Labbet kan också rekommendera externa konsulter som kan vara bra att jobba med beroende på idéns karaktär. Smarter City Lab hjälper också till med utvärdering av testningen.

Rådgivning. Om någon inom staden har en idé som de tror kan lösas med hjälp av AI, kan de vända sig till Smarter City Lab för att få stöd och rådgivning.

Utbildningar för ledare och chefer. Smarter City Lab jobbar proaktivt med utbildningar för ledare och chefer inom staden. Målet är att öka förståelsen för AI och hur AI kan användas.

En superdator för att träna AI. En riktig superdator som kan hantera stora datamängder och som kan träna upp algoritmer. Datorn kan bokas via Outlook.