Gåsebäck

Till 2035 ska Gåsebäck förvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, verksamheter och grönområden. Vägen framåt är snårig och komplicerad, inte minst för att staden bara äger en bråkdel av marken i området, men ambitionen är tydlig: Gåsebäck ska förgrönas och förskönas så att det blir en plats där människor vill och kan röra sig på dygnets alla timmar.

Gåsebäck har länge fungerat som en testbädd där invånare har stor möjlighet att vara med och påverka vad som händer på området. Platsen präglas av samskapande och utvecklingen har skett organiskt. Den gamla brandstationen har en central funktion som ett kreativt hus. Där finns också en food court som öppnades 2022. Intill ligger ReHouse, ett innovativt bostadshus som byggts med moduler och med hjälp av ett tillfälligt bygglov. De första hyresgästerna flyttade in i årsskiftet 2022-2023.