Klimat & Miljö

Strukturer för havsmiljön som synliggör och underlättar för marint liv

Testas som pilot

Strukturer för havsmiljön som synliggör och underlättar för marint liv

Vad?

Runt Oceanpiren kan du besöka Sveriges första marina park med målet att skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet. Men också skapa nya upplevelser för invånare och besökare. Inom detta projekt har vi tagit fram och testar strukturer som har fästs på befintliga kajkanter. 

Varför?

Idag är ofta kajkanter raka och djur och växter i havet har svårt att fästa på kanten i någon större omfattning. Det vill vi ändra på genom att ta fram och testa strukturer, anpassade för livet i havet, som kan fästas på exempelvis kajkanter. Vi vill också ta fram strukturer som kan sättas ut i öppet vatten till exempel kedjor eller liknande strukturer som djur och växter kan fästa vid. För att spetsa till det ytterligare vill vi också testa med att placera konst i vattnet som kan beväxas eller på liknande sätt dra uppmärksamheten ner under ytan, som ett havets galleri.

Det finns många projekt gjorda runt om i världen på så kallad ytförstoring av kajer och konstgjorda rev men inget som också tar sikte på att synliggöra de biologiska värdena i havet för invånare. För att upplevelsen ska bli spännande är det viktigt att åtgärderna kan skänka fler värden så som estetik och kultur för besökarna.

Hur?

Vi har anlitat en konsult och samarbetspartner som har hjälpt oss att utforma förslag på åtgärder som vi provar. Vi undersöker också möjligheten att samarbeta internationellt med såväl universitet som företag som har erfarenhet av att skapa strukturer för havsmiljö.

Målet är att de biologiska värdena ökar där strukturerna finns så att fler växter och djur kan leva i hamnen. Att det skapas nya värden för invånare som kan rikta blickarna ner i havet och på det liv som finns där. Det kommer också ge oss en bild av vilka strukturer som fungerar i vårt klimat och förutsättningar. Till sist kommer vi även få en bild av vad åtgärder som förbättrar den urbana marina miljön kan kosta. De biologiska värdena kommer att utvärderas av dykare som gör en före och efterstudie av de biologiska värdena på de olika installationerna.

Sen en video här där miljöförvaltningens marinbiolog Stina Bertilsson Vuksan berättar om vårt initiativ. 

Här kan du läsa om de andra projekten:

Publicerad: 30 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet.

Effektmål

Skapa nya upplevelser för invånare och besökare där havet möter staden.

Kontakt

Namn: Stina Bertilsson Vuksan
E-post: Stina.BertilssonVuksan@helsingborg.se

Namn: Robert Jakobsson-Åhl
E-post: Robert.Jakobsson-Ahl@helsingborg.se