Vad?

Runt Oceanpiren kommer du om några år kunna besöka Sveriges första marina park med målet att skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet. Men också skapa nya upplevelser för invånare och besökare. Inom detta projekt vill vi ta fram och testa strukturer som kan fästas på befintliga ytor eller sättas i öppet vatten.

Varför?

Idag är ofta kajkanter raka och djur och växter i havet har svårt att fästa på kanten i någon större omfattning. Det vill vi ändra på genom att ta fram och testa strukturer, anpassade för livet i havet, som kan fästas på exempelvis kajkanter. Vi vill också ta fram strukturer som kan sättas ut i öppet vatten till exempel kedjor eller liknande strukturer som djur och växter kan fästa vid. För att spetsa till det ytterligare vill vi också testa med att placera konst i vattnet som kan beväxas eller på liknande sätt dra uppmärksamheten ner under ytan, som ett havets galleri.

Det finns många projekt gjorda runt om i världen på så kallad ytförstoring av kajer och konstgjorda rev men inget som också tar sikte på att synliggöra de biologiska värdena i havet för invånare. För att upplevelsen ska bli spännande är det viktigt att åtgärderna kan skänka fler värden så som estetik och kultur för besökarna.

Hur?

Vi kommer att anlita en konsult och samarbetspartner som ska hjälpa oss att utforma ta fram förslag på åtgärder som vi kan prova. Vi undersöker också möjligheten att samarbeta internationellt med såväl universitet som företag som har erfarenhet av att skapa strukturer för havsmiljö.

Målet är att de biologiska värdena ökar där strukturerna finns så att fler växter och djur kan leva i hamnen. Att det skapas nya värden för invånare som kan rikta blickarna ner i havet och på det liv som finns där. Det kommer också ge oss en bild av vilka strukturer som fungerar i vårt klimat och förutsättningar. Till sist kommer vi även få en bild av vad åtgärder som förbättrar den urbana marina miljön kan kosta. De biologiska värdena kommer att utvärderas av dykare som gör en före och efterstudie av de biologiska värdena på de olika installationerna.

Sen en video här där miljöförvaltningens marinbiolog Stina Bertilsson Vuksan berättar om vårt initiativ. 

Här kan du läsa om de andra projekten:

Effektmål

Skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet.

Effektmål

Skapa nya upplevelser för invånare och besökare där havet möter staden.

Kontakt

Namn: Stina Bertilsson Vuksan
E-post: Stina.BertilssonVuksan@helsingborg.se

Namn: Robert Jakobsson-Åhl
E-post: Robert.Jakobsson-Ahl@helsingborg.se

Filer

Länkar