Trygghet

Ett vagnbibliotek istället för kundvagnar på fel ställe?

Testas som pilot

Ett vagnbibliotek istället för kundvagnar på fel ställe?

Vad?

Att kundvagnar förirrar sig från butiker och hamnar på lite alla möjliga ställen runt om i bostadsområden är något som gäckar hyresvärdar, områdesvärdar och boenden i städer i precis hela världen. Det går att hitta gott om exempel från Miami, Toronto, Abu Dabi, Mexiko city, Molkom och Helsingfors. Det verkar vara ett universellt behov att på ett bekvämt sätt kunna rulla sina inköpta varor från butiken och hem till sin bostad. Så även i Helsingborg där kundvagnar från butiker återfinns lite överallt i stadsmiljön.

Tillsammans med Helsingborgshem har vi nu bestämt oss att titta närmare på det här fenomenet. Varför drar man hem kundvagnen? Varför hamnar de i trapphus, övergivna på trottoarer eller halvvägs in i någon buske? Hur kan man underlätta för områdesvärdar så att de slipper släpa/köra tillbaka ett gäng kundvagnar flera gånger i veckan? Hur kan vi samtidigt möta behovet av små enkla transportmedel som är tillgängliga för de boende att använda på ett mer organiserat och tryggt sätt?

Varför?

Vi tror att det är bra att adressera fenomenet på flera sätt. Dels genom att möta behovet från fastighetsvärdar av mer ordning i kvarteren och dels genom att möta behovet från de boende av enklare smarta transportlösningar.

Det här fenomenet har bäring på fler spännande aspekter av att bo i närheten av butiker. Tex att man skulle kunna undvika alla onödigt korta bilresor till och från butiken om vi bara kunde erbjuda smartare mikromobilitetslösningar.

Nyttan med en smart lösning har förstås bäring på områden som trygghet, miljö och attraktiva boendemiljöer men skapar förstås värde för de butiksägare som ser sina kundvagnar försvinna från butikerna.

Hur?

Genom en undersökande designprocess har vi fördjupat oss i utmaningen och ringat in behovsägare, tittat och pratat mer med boende och områdesvärdar.

Under tre månader testar vi därför ett par olika typer av transportlösningar hos ett par tre, fyra adresser på Drottninghög. Vi har valt platser där det förekommer mycket kundvagnar som villat bort sig och tanken är att placera ut vagnar på designerade platser där de boende som vi bjuder in till testet har tillgång till att låsa upp och använda vagnarna.

Efter det tidsbegränsade testet så tar vi beslut om hur vi går vidare. Kanske blir en vagnstyp en permanent lösning? Kanske landar vi i att vi borde göra något helt annat.

Har du som läser det här hittat hit via en QR-kod på en parkeringsskylt för vagnar?
Vill du låna en vagn? Fint! Använd då koden 2135 för att låsa upp hänglåset.
Sätt tillbaka vagnen när du lånat den och lås hänglåset igen – snurra på siffrorna så är det låst.
Vi testar under November-Januari!

Hör gärna av dig om du vill prata mer om det här med oss!

Publicerad: 23 september, 2021
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Färre arbetstimmar behöver läggas på att samla ihop och forsla tillbaka kundvagnar från portar, cykelrum och trapphus till butikerna

Effektmål

Nöjdare boende och färre korta bilresor till butikerna

Invånarinvolvering

Vi undersöker hur de boende tar emot initiativet och följer upp kontinuerligt under testet. Inte så involverande kanske, men vi undersöker också om vi kan få extra dedikerade ambassadörer i området.

Kontakt

Namn: Kristina Törnblom
E-post: kristina.tornblom@helsingborg.se

Namn: Ellika Rosendahl
E-post: ellika.rosendahl@helsingborgshem.se