Klimat & Miljö

En marin park – mitt i staden

Realiserad

En marin park – mitt i staden

Vad?

Vi vill skapa något hållbart och unikt som inte bara berikar våra liv utan även det liv som finns runt omkring oss och som inte alltid syns. Vi tänker på livet i havet, djuren och växterna i Öresund. Vår vision är att du om några år ska kunna besöka Sveriges första marina park runt Oceanpiren. En park i havet som skapar värden på samma sätt som en park eller naturområde på land. Havet är en av Helsingborgs största tillgångar och detta vill att alla ska kunna få uppleva.

Föreställ dig att du går ner till Oceanpiren och sätter dig på en brygga, tar av dig skorna och doppar fötterna i vattnet. Lite längre bort ser du någon som fiskar vid kajkanten och på bryggan ligger några barn och fiskar krabbor. Du ser fiskar som simmar, krabbor, tång, musslor och havstulpaner som sitter på stenarna i vattenbrynet och det känns nästan som om du sitter med fötterna i ett akvarium. Tänk, ett akvarium och ett hav mitt i vår stad, Helsingborg!

Varför?

Vi tycker att det behövs ett nytt tänk kring utformning i urbana havsmiljöer där vi uppmärksammar, tillgängliggör och underlättar för invånare att komma nära havet samt utformar kajkanter, slänter och undervattensmiljön så att marina växter och djur kan etablera sig och synliggöras. Varför är detta viktigt? För Helsingborg är närheten till havet och dess tillgångar en stor resurs. Vi färdas på havet och umgås vid det och får mat därifrån – det skänker oss livskvalitet. Havets stora värde bygger på att det är friskt och levande. Genom att tillgängliggöra havet för invånare kan deras anknytning och förståelse för havet stärkas så att vi alla tar hand om vår gemensamma resurs.

Den marina parken kommer också skapa en utgångspunkt för andra värden och intressen som kan knytas till platsen. Exempelvis marin pedagogisk verksamhet, ”havotek” med utlåning av redskap för aktiviteter i och vid havet, dyk- och snorkelplats samt platser för lugn och kontemplation.

Förflytta dig åter i tanken till Oceanhamnen där vi utformat såväl havsmiljön som ytorna runtomkring för att skapa livskvalitet för dig och våra grannar i havet och där vi har havet i staden. På en bänk bakom dig är några dykare från en lokal dykklubb i färd med att ta på sig sin utrustning. De ska öva fridykning i hamnbassängen. Väl på botten kommer de att se de stenrev med musslor och tång vi skapat och kanske till och med konstverket som placerats som en spännande installation på botten. Ett konstverk som är upplyst några timmar efter solnedgången och drar till sig uppmärksamhet från land även när det är mörkt. För visst är det livskvalitet att kunna sitta med fötterna i ett rent havsvatten, och kunna se det rika växt- och djurlivet, samtidigt som du sitter mitt i en pulserande stadsmiljö.

Hur?

För att göra detta möjligt vill vi i nuläget testa tre saker, sätta strukturer på kajkanter, skapa ett stenrev och ta fram en katalog med åtgärder för stadsplanerare. Genom att utforska dessa möjligheter vill vi visa hur staden tar sitt ansvar när vi bygger i havsnära lägen. Kanske kan vi till och med öka förutsättningarna för det marina livet och Öresunds biologiska mångfald genom våra åtgärder. Samtidigt som vi höjer invånarnas livskvalitet och medvetenhet kring havet.

Här kan du läsa om de andra projekten som ingår:

Du kan även läsa mer om projektet på miljöförvaltningens intranät.

Publicerad: 25 mars, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet.

Effektmål

Skapa nya upplevelser för invånare och besökare

 • Drivs av

  Miljöförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  IoT / Miljöteknik / VR

 • Sektor

  Miljö / Offentlig miljö

Kontakt

Namn: Robert Jakobsson Ahl
E-post: robert.jakobsson-ahl@helsingborg.se