Klimat & Miljö

Tre rör ut

Testas som pilot

Tre rör ut

Vad?

Tre rör ut är namnet på det världsunika källsorterande avloppssystemet som byggs i stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg.

Varför?

Genom att källsortera avloppsvattnet fås en ökad biogasproduktion, näringsämnen återvinns och läkemedelsreningen energieffektiviseras.

Hur?

Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem kommer Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar:

  • en för svartvatten (toalett)
  • en för gråvatten (bad, dusch, tvätt)
  • och en för matavfall (via köksavfallskvarn)

Vakuumtoaletter kommer att installeras, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

Vid planeringen av det nya bostadsområdet i Östra Ramlösa undersöks nu om ett liknande koncept kan implementeras.

Publicerad: 23 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Kontakt

Namn: Hamse Kjerstadius
E-post: Hamse.Kjerstadius@nsva.se