Vad?

Tre rör ut är namnet på det världsunika källsorterande avloppssystemet som byggs i stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg.

Varför?

Genom att källsortera avloppsvattnet fås en ökad biogasproduktion, näringsämnen återvinns och läkemedelsreningen energieffektiviseras.

Hur?

Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem kommer Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar:

  • en för svartvatten (toalett)
  • en för gråvatten (bad, dusch, tvätt)
  • och en för matavfall (via köksavfallskvarn)

Vakuumtoaletter kommer att installeras, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

Kontakt

Namn: Hamse Kjerstadius
E-post: Hamse.Kjerstadius@nsva.se