Hälsa

Helleringen – Den omtänksamma toalettringen

Utforskas

Helleringen – Den omtänksamma toalettringen

Vad?

Den smarta toalettringen vid namn Helleringen är ett redskap som ska registrera toalettbesök för personer som lider av kognitiv svikt för att säkerställa att rätt vårdinsatser genomförs. Detta görs genom en liten radar som integreras i toalettsitsen som registrerar om kunden har bajsat eller inte.

Varför?

När minnet sviker hos en fysiskt frisk person kan vardagliga rutiner som att sköta magen gå i glömska. Hur ska då sjuksköterskor ha koll på att vårdtagaren dagligen sköter sina behov?

I dagsläget ser vi ett behov på stadens vårdboenden att monitorera ifall vissa hyresgäster har ombesörjt sina behov. Om en hyresgäst inte själv kan förmedla ifall hen har uträttat sina behov kan det leda till att personalen inte får rätt möjligheter att ge den bästa vården de kan.

När man är förstoppad uppstår fysiska symptom på obehag. Försöker man medicinera utan att med säkerhet veta om det är en förstoppning, kan man riskera exempelvis diarré.

Hur?

Helleringen är en toalettring med sensorer som ska ge personalen information rörande om en hyresgäst har uträttat sina behov.

Helleringen kommer utvecklas under hösten 2022 och början på 2023, därefter kommer produkten testas och modifieras därefter.

Målet är att testa Helleringen på tio prototyper våren 2023, som ska samla in 3000 data set, vilket innebär 3000 unika toalettbesök. Denna data ska sedan användas för att träna Helleringens maskininlärningsalgoritm att bli mer träffsäker.

Publicerad: 18 november, 2022
Senast uppdaterad: 8 februari, 2023

Effektmål

Förhöjd livskvalitet för hyresgäster på stadens vårdboenden

Effektmål

Tryggare och bättre vård

Kontakt

Namn: Helle Wictor
E-post: helle.wictor@helsingborg.se

Namn: Sandra Bengtsson
E-post: sandra.bengtsson@helsingborg.se

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se