Klimat & Miljö

Ett rev som grönområde i havet

Testas som pilot

Ett rev som grönområde i havet

Vad?

Stenrevet vid Djungelekan i Oceanhamnen är en del av Sveriges första marina park. Målet med parken och revet att skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet. Men också skapa nya upplevelser för invånare och besökare och göra det möjligt att se och uppleva vad som finns under havsytan.

Varför?

Idag när man bygger kustnära skapar man inte alltid bra förutsättningar för växter och djur att leva. Ett revet kommer ge rätt förutsättningar för fler växter och djur att leva i hamnen. Samtidigt som vi grundar upp bottnen med revet kan vi synliggöra växterna och djuren i havet från ytan. Det gör det möjligt för dig som besökare att uppleva havet från land och komma närmare vattenytan för att bättre kunna uppleva revet. Förutom revet kommer det även behövas en flytbrygga eller liknande.

Hur?

Revet ligger vid Djungellekan och tanken är att revet ska vara en förläggning av naturupplevelsen ner i havet. Genom revet får hamnbassängen kvaliteter som ett grönområde där invånare kan söka naturupplevelser och lugn. Till revet kan vi även koppla olika aktiviteter så som marin pedagogik.

Vi kommer att följa upp och dokumentera hur revet bidrar till att öka mängden djur och växter genom att göra en för- och efterstudie.

Här kan du läsa om de andra projekten:

Publicerad: 30 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Skapa nya upplevleser för invånare och besökare

Effektmål

Skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet.

 • Drivs av

  Miljöförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Sektor

  Fritid / Hamn / Miljö / Offentlig miljö / Stadsplanering

 • Partners

  Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakt

Namn: Stina Bertilsson Vuksan
E-post: Stina.BertilssonVuksan@helsingborg.se

Namn: Robert Jakobsson-Åhl
E-post: Robert.Jakobsson-Ahl@helsingborg.se