Klimat & Miljö

Katalog med möjligheter för marina miljöer vid stadsplanering

Testas som pilot

Katalog med möjligheter för marina miljöer vid stadsplanering

Vad?

Runt Oceanpiren kan du besöka Sveriges första marina park med målet att skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet. Men också skapa nya upplevelser för invånare och besökare. Havet är en av Helsingborgs största tillgångar och vi vill skapa ett fokus kring havet i stadens framtida stadsplanering och att det blir en naturlig del i planeringen genom att skapa en katalog med möjligheter för marina miljöer

Varför?

Idag finns inga riktlinjer för hur stadens ska bygga i hamnar eller liknande för att öka den biologiska mångfalden. Därför vill vi skapa en katalog med konkreta förslag på åtgärder som visar hur staden kan öka den biologiska mångfalden och synliggöra marin miljö, dels i befintliga hamnmiljöer och dels i hamnmiljöer som ska byggas. Katalogen kommer att fylla en kunskapslucka i stadens stadsplanering.

Katalogen ska kunna användas av stadsplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och i andra organisationer och på andra platser för att addera marina ekologiska värden i en befintlig hamnmiljö och när de planerar och gestaltar nya miljöer.

Hur?

Vi kommer att anlita en konsult som ska samla och ta fram förslag på åtgärder i samarbete med miljö-, kultur- och stadsbyggnadsförvaltningen och till exempel Lunds universitet.

Som ett led i arbetet med att ta fram en åtgärdskatalog behöver vi göra en testbädd för att prova olika lösningar på utformning av strukturer och olika material.

Här kan du läsa om de andra projekten:

Publicerad: 30 juni, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Öka kunskapen om att planera för havet inom stadsplanering.

 • Drivs av

  Miljöförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Sektor

  Miljö / Offentlig miljö / Stadsplanering

 • Partners

  Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakt

Namn: Stina Bertilsson Vuksan
E-post: Stina.BertilssonVuksan@helsingborg.se

Namn: Robert Jakobsson Ahl
E-post: robert.jakobsson-ahl@helsingborg.se