Klimat & Miljö

Sensorer för bevattning av gräsytor

Idé utforskas

Sensorer för bevattning av gräsytor

Vad?

Vi provar om det går att optimera bevattningen av våra gräsytor för att både minimera vattenmängden samt lägga rätt mängd vatten vid rätt tillfälle och på rätt plats

Varför?

Genom att sensorerna avläser fuktighet och temperatur i marken på två olika djup kan bevattning och gödningstillförsel optimeras. Vi kommer att kunna minimera och optimera vatten och näringstillförsel då gräsets rötter har som bäst möjlighet att ta upp detta.

Hur?

Nedgrävning av sensorer görs på två eller sex platser på en fotbollsplan. Varje sensor kan mäta temperatur och fuktighet på två djup. Eftersom rötternas enda drivkraft att växa är jakten på vatten. Därför eftersträvar vi att alltid ha en viss fuktighet längre ner i marken än vid ytan. Detta skapar ett djupare rotsystem som kan absorbera större volym av vatten och därmed också näringsämnen. Vi erhåller även ett gräs som är friskare och mer slitstarkt.

Publicerad: 26 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Minskad vattenförbrukning med 50 % samt därmed förbättrad näringsupptagning. Detta skapar ett friskare och tåligare gräs.

Kontakt

Namn: Anders Hammarlund
E-post: anders.hammarlund@helsingborg.se