Klimat & Miljö

AR-spel ”Sveriges renaste stad”

Avbruten

AR-spel ”Sveriges renaste stad”

Vad?

Vi vill öka kunskapen om nedskräpning genom ett spel. Tanken är att det ska vara ett AR-spel (augmented reality), likt Pokemon go, men det kan även fungera utan AR. AR innebär att verkliga miljöer interagerar med fiktiva.

Spelet skulle kunna finnas som en egen app, läggas till i en befintlig, exempelvis Guide Helsingborg, eller som en webbapplikation. Spelet tar spelaren runt i staden för att på ett roligt sätt uppmärksamma nedskräpningsproblematiken eller andra frågor.

Varför?

Idén om ett spel på telefonen grundar sig i utmaningen med att nå ut med kunskap om nedskräpningens konsekvenser och budskapet om att alla vinner på en renare stad. Vi vill sprida kunskap på ett positivt sätt utan förmaningar för att användarna ska ta till sig budskapet. Våra kampanjer ute i centrum, på bussar och i våra sociala kanaler är viktiga men forskning visar att många tar till sig information bättre genom upplevelser och att själva vara aktiva istället för att endast ta emot information.

Ett spel skulle kunna vara en möjlighet att nå ungdomar, som enligt Naturvårdsverket skräpar ner mer än äldre. Genom att göra spelet på flera språk skulle vi även kunna nå icke-svensktalande grupper som är svåra att nå idag.

Hur?

Det finns två varianter som skulle kunna utvärderas för att hitta den bästa vägen att gå. Den första tar sitt avstamp i just Pokemon Go, men med större Helsingborgsanknytning. Spelaren ska fånga virtuella nedskräpare, skräp eller liknande. När hen kommer till vissa ställen i staden så kommer det upp frågor (som en frågesport kring bland annat nedskräpning) där hen kan vinna extra poäng. I och med poängsystemet går det att tävla mot varandra, något som är viktigt i båda varianter av spelet. Det skulle kunna finnas platser i spelet där det går att mötas på riktigt för att tillsammans plocka skräp som det går att få poäng för.

Den andra varianten av spelet liknar mordmysterierna/vandringarna som anordnas live. På vandringarna blir själva nedskräpningen bara en del av utmaningen och kan därmed förhoppningsvis även locka de som normalt inte engagerar sig i frågan. Spelet kan utformas i samverkan med andra förvaltningar. Till exempel kulturförvaltningen då historien skulle kunna handla om en stöld där en tavla har stulits från Dunkers kulturhus och man får veta mer om utställningarna där. Spelaren ska hitta ledtrådar runt om i staden, till exempel i form av skräpkorgar och skräp, samt genom att intervjua personer i spelet. Under spelets gång får spelaren frågor om bland annat nedskräpning, som de måste klara för att komma vidare. Det kanske även går att involvera butiker och som belöning få rabatter i de butiker som är med?

Efter en workshop med ungdomar framkom det att de skulle spela spelet om det var en del av undervisningen i skolan.

Publicerad: 4 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Vi vill öka kunskapen om nedskräpning genom ett spel.

 • Drivs av

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  AR

 • Sektor

  Besöksnäring / Digitalisering / Fritid / Kultur / Stadsbyggnad

Kontakt

Namn: Louise Halén
E-post: Louise.Halen@helsingborg.se