Lärande och Etablering

Stadsledningsförvaltningen testar Antipilot-tävling

Idé utforskas

Stadsledningsförvaltningen testar Antipilot-tävling

Vad?

Det finns studier som visar att det är jobbigare och mer mentalt ansträngande att ta bort än att lägga till något. När vi investerar tid, pengar och engagemang i något blir det svårt att släppa, även om det inte fungerar. Det är lättare att hålla fast vid det vi känner till än att se framtida fördelar med förändring. Många gånger blir vi mentalt låsta till traditionella metoder och har svårt att se nya lösningar.

Varför?

För att få utrymme för lösningar som fungerar bättre och skapar mer värde än de vi redan har, måste vi samtidigt ta bort och sluta göra sådant som inte skapar effekt (det som inte fungerar, inte längre är relevant eller efterfrågas).

Hur?

SLF-medarbetare får tävla i ”bli av med onödigheter”-utmaningen, genom att lista tidstjuvar, det överflödiga, det ständigt återkommande, det som tar onödigt lång tid eller som vi inte vet syftet med. Vinnaren får tid för att under en begränsad period testa att ’ta bort’ eller ’sluta göra’ något i verksamheten för att testa potentialen för värdeskapande: att helt enkelt pilota en antipilot! Till bonus, får man 25tkr för kompentensutveckling.

Tävlingen kommer att pågå under våren 2024. Mer information och länk till ansökansformuläret finns på intranätet.

Publicerad: 21 december, 2023
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Minst 6 ansökningar och 2 genomförda antipiloter under 2024

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Lärande och Etablering

  • Estimerad budget

    50000 kr

Kontakt

Namn: Armin Pendek
E-post: armin.pendek@helsingborg.se

Namn: Jennifer Tong
E-post: jennifer.tong@helsingborg.se