Klimat & Miljö

Antiloop: IoT-baserad klimatdata i klassrummen

Skalas upp

Antiloop: IoT-baserad klimatdata i klassrummen

Vad?

Klimatförändringarna påverkar oss alla och många av stadens barn och unga är djupt engagerade i att  hitta lösningar på utmaningarna de för med sig. Samtidigt är relationen mellan våra dagliga aktiviteter och de klimatavtryck de orsakar ofta abstrakta och källorna till information många och statiska, ofta inte relaterade direkt till Helsingborg.

Hur kan vi underlätta undervisningen om hur klimatförändringar fungerar baserat på elevernas närmsta omgivning i skolan? Hur kan luftkvalité, partiklar, matsvinn och jordfuktighet göras begripliga och skapa pedagogiskt värde i klassrummen?

Hur kan vi bättre förstå hur vardagsaktiviteter här hemma påverkar antilopen på den afrikanska savannen? Kan vi med hjälp av klimatdata förstå vad som krävs i form av ändrade beteenden, att bryta våra invanda loopar?

Varför?

Klimatförändringarna påverkar oss alla och många av våra barn och unga är djupt engagerade i att  hitta lösningar på utmaningarna de för med sig. Kan vi underlätta undervisningen om hur klimatet fungerar och göra något konkret av en fråga som annars kanske upplevs lite abstrakt?

Projektets tidiga tester har visat på positiv beteendeförändring baserat på förståelsen av klimatrelaterad data. Diskussionerna i klassrummet utifrån visualiseringen leder till konkreta aktiviteter, som i sin tur leder till beteendeförändring. Det är svårt att värja sig från faktumet att biltrafiken utanför skolan leder till sämre luft för människor och djur, och för mycket koldioxid i atmosfären.

Det blir svårt som förälder att säga nej till att cykla till skolan när eleven ser det konkreta resultatet av bilbaserad skjuts på morgon och eftermiddag.

Hur?

Med tjänsten Antiloop i datorn eller på paddan kan eleverna direkt se och relatera till klimatdata som går att förstå, från IoT-sensorer som finns utplacerade i klassrum, matsal och på skolgården.

Elever och lärare får en direkt lägesbild av luftpartiklar, matsvinn, inomhusklimat och jordfuktighet och lär sig tolka data och jämföra idag med igår, just nu med för en timme sedan. Sin egen skola med en annan skola.

Panelen passar alla ämnen. Efter framgångsrika tester på Västra Ramlösa skola erbjuder vi nu fler lärare i stadens skolor att vara med och använda lösningen för att diskutera och lära kring klimatrelaterade faktorer.

Vi sätter ett gäng sensorer på skolan som mäter klimatpåverkande faktorer och visualiserar sedan dem på en panel som lärare och elever kan anpassa så att det passar dem.

Elever och lärare på Västra Ramlösa och Gläntanskolan fick i början av piloten i ett par workshops lärt sig mer om hur IoT (sakernas internet) fungerar och fick efter det leta efter idéer på vad som går att mäta på det sättet. Sedan analyserade vi elevernas idéer för att förstå vilka datakällor som var mest intressanta för dem och hur elevernas tankar kring visualisering ser ut.

Den första versionen av panelen testade vi på Västra Ramlösa skola och den kan du se här. Nu kan eleverna se klassrummets Co2-halt och ljudnivå i realtid. Utanför klassrummet mäts matsvinn, fuktighet i jorden och luftpartiklar.

Ambitionen under resten av året är att ansluta upp till 25 skolor i Helsingborg som vill vara med och testa att samla in och följa klimatdata i sina klassrum till hösten 2023. Vill du vara med? Läs mer och ansök nu. Först till kvarn!

Arbetet utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Publicerad: 7 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Större möjligheter för en skola att använda IoT-teknik i undervisningen

Effektmål

Större medvetenhet om hur vardagens aktiviteter påverkar vårt gemensamma klimatavtryck

Effektmål

Beteendeförändring till följd av ökad medvetenhet. Kanske också hos en och annan förälder?

Invånarinvolvering

Idén involverar elever på Västra Ramlösa skola, gläntanskolan mfl

Kontakt

Namn: André Karpelius - Västra Ramlösa skola
E-post: andre.karpelius@helsingborg.se

Namn: Karolina Ekerlund - innovationsstöd
E-post: karolina.ekerlund@helsingborg.se

Namn: Andreas Postl - datahantering
E-post: andreas.postl@helsingborg.se

Namn: Maria Sjödin - UX-design
E-post: maria.sjodin@helsingborg.se