Lärande och Etablering

Holstagårdsskolan upptäcker världen med VR

Avbruten

Holstagårdsskolan upptäcker världen med VR

Vad?

Kan VR-tekniken hjälpa oss att stimulera våra elevers kreativitet och problemlösningsförmåga genom att besöka platser runt om i världen utan att lämna klassrummet?

Varför?

Idag lägger läro- och kursplaner stor vikt vid elevernas kontakt med omvärlden. Vi vill främja ett lärande genom att eleverna får hämta sina kunskaper via upplevelser utanför klassrummet. Men att faktiskt och fysiskt besöka andra platser är ofta svårt, det kostar pengar och kräver att det finns aktörer som har möjlighet att ta emot elevernas besök.

Virtual reality-tekniken utvecklas i raskt takt och nu vill vi utforska vad VR-upplevelser kan göra för att engagera och inspirera våra elever till nya kunskaper om samhället och världen.

Hur?

Med hjälp av en halvklassuppsättning VR-set med tillhörande programvara och licenser (Oculus) kommer Holstagårdsskolans elever få besöka olika länder på geografi-lektionerna – och kanske pyramider och synagoger i historia och religion?

Lärdomar

Insikter från testet: 

  • För eleverna är det veckans höjdpunkt. De har hittills åkt på guidad tur i London, besökt Peterskyrkan och stallet i Betlehem tillsammans med Jesus, Josef och Maria (tror tom några hann besöka himmelriket (?)).
  • Tidskrävande att ladda och uppdatera
  • Viktigt med bra kvalitet i 360-filmerna för att inte eleverna ska bli yra
  • Svårt att hitta bra appar för skolan, appar där de kan vara aktiva.
  • Tidskrävande att installera appar på varje par glasögon
  • Fattas ett system för att köpa appar, finns bara betalkort för Apple än så länge.
  • Kräver mycket utrymme, till och med en liten grupp på 13 elever blir för trångt i ett vanligt klassrum.
  • Svårt att hålla kolla på att eleverna gör vad de ska. Glasögonen går att koppla upp mot skärm men det fungerar bara för ett headset åt gången.

Appar som testats:

Sharecare You Anatomy, Alcove, FitXr, Youtube VR, Wander, BeatSaber, All-in-one Sports VR mfl.

Status: Avbruten

Arbetet rullar vidare på Holstagårdsskolan men testfasen är avbrutet och initativet förbereds inte för uppskalning.

Publicerad: 13 januari, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökad kreativitet och problemlösningsförmåga

Resultat

Det går att notera viss ökad kreativitet, och framförallt ett stort intresse bland eleverna.

Invånarinvolvering

Tekniken testas tillsammans med eleverna på Holstagårdskolan.

Kontakt

Namn: Jan Kristofferson - lärare Holstagårdsskolan
E-post: jan.kristofferson@helsingborg.se