Vad är innovation?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) definierar i korthet en innovation som något som är NyttNyttigt och NyttiggjortFör att något ska klassas som innovation måste vi kunna spara pengar, se en kvalitativ uppsida eller så ska samhället i stort vinna. För att vi ska veta om innovationen är både nyttig och nyttiggjord arbetar vi med effektmål och effekthemtagning. Helsingborg arbetar med innovation utifrån tre olika angreppssätt:  

Idédriven innovation: Många kloka idéer kommer direkt från verksamheten, från medarbetare som har idéer om hur deras jobb kan göras bättre. Vi har skapat strukturer för att stadens medarbetare ska få rätt stöd i att testa och vidareutveckla sina idéer. 

Utmaningsdriven innovation: Vi har identifierat femton stadsgemensamma utmaningar som vi behöver samverka för att kunna lösa. Vi sätter strukturer för att kunna lösa utmaningarna över verksamhets- och sektorsgränser. 

Möjlighetsdriven innovation: Vi tar fram teknik och plattformar som bland annat kan samla in och analysera data. Genom datan och den nya tekniken kan vi sedan utforska nya tjänster och produkter.  

Stadens interna innovationsarbete är en del av välfärdssatsningen H22. Arbetet ska på lång sikt göra staden till en stark och innovativ organisation som ständigt utvecklas. När vi utmanar och förbättrar vår kärnverksamhet skapar vi också värde för helsingborgarna.

När vi utmanar och förbättrar vår kärnverksamhet skapar vi också värde för helsingborgarna.

Helsingborgs innovationsarbete omvandlar inte bara den egna verksamheten. Vi skapar också förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Tillsammans med invånare, akademi, föreningar, näringslivet och andra offentliga aktörer både i Sverige och utomlands kan vi skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad och säkra framtidens välfärdstjänster och en hög livskvalitet i Helsingborg.