Innovation i hela staden genom innovationsledare

Helsingborgs innovationsledare är personer som hjälper till att samordna förvaltningarnas innovationsarbete. De ser till att vi jobbar med innovationsinitiativ som på allvar utmanar kärnverksamheten – och att vi har innovationsinitiativ som går på tvärs över förvaltningarna. De har helt enkelt en helikoptersyn över allt innovationsarbete som pågår. Men det allra viktigaste för innovationsledarna är att vara kontaktperson åt medarbetarna i staden. Det är till innovationsledaren de vänder sig med sina idéer, för att söka innovationsmedel, och för att få stöd genom hela processen.

Innovationsledarna ingår också i stadens allmänna nätverk för innovationsarbete, där de utbyter erfarenheter mellan förvaltningarna för att skapa synergier. Dessa samarbeten är extra viktiga för att kunna lösa de stadsgemensamma utmaningar som vi står inför.

Majoriteten av de som är innovationsledare idag är personer som faktiskt kommer från förvaltningarna. Det gör att de har bra kunskap om den verksamheten de verkar i, samtidigt som de redan har ett bra kontaktnät med kollegor. Gemensamt för alla stadens innovationsledare är att de brinner för innovation och utveckling – och tror på arbetet som staden gör.

Gemensamt för alla stadens innovationsledare är att de brinner för innovation och utveckling – och tror på arbetet som staden gör.

Tid är en nyckelfaktor som vi tagit hänsyn till när innovationsledarna tillsattes. För att folk ska kunna jobba med innovation behövs tid – det är alltså inget som kan göras samtidigt som de vanliga arbetsuppgifterna rullar på. I förlängningen har det lett till flexiblare arbetsförhållanden, nya arbetstitlar och andra utmaningar som tillkommit då vikarier behövts tillsättas för att ersätta den som ska arbeta med innovation istället. Det är en ständigt pågående förflyttning – som till slut leder till att innovationsarbetet är sammanvävt i alla verksamheter, i hela staden.