Mötesplatser för innovation: Från Hbg Works till Parken

Då ingen annan utropat sig, vågar vi påstå att Hbg Works var först som kommunal accelerator i Sverige. Hubben var en viktig del stadens förändringsarbete och öppnade 2019. Efter fyra år avvecklades Hbg Works för att ge plats åt ett center för innovation.

Idén om en kommunal accelerator kläcktes i en reformgrupp för digitalisering. Visionen var en arena för innovation, där digitaliseringsprojekt och innovationsidéer skulle få fart. Platsen skulle främja nytänk och skulle blåsa in mer energi i kommunen som helhet. 2019 öppnades dörrarna till Hbg Works.

Hbg Works blev både en intern mötesplats och en accelerator för innovation. Här arbetade flera team för att driva på innovationsarbetet ute i stadens olika verksamheter.

Under våren 2023 avslutades projektet, för att göra plats för stadens nya center för innovation. I februari 2024 öppnades Parken, med ett tydligt fokus på samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Till skillnad från Hbg Works, är Parken en öppen mötesplats som finns till för alla som vill skapa förändring genom innovation. Här kan evenemang, träffar och mer formella möten äga rum, allt för att främja framtidens välfärd.