Lärande och Etablering

ToReadIt – gemensamma mål och aktiviteter för mer läsning

Testas som pilot

ToReadIt – gemensamma mål och aktiviteter för mer läsning

Vad?

Att läsa är att lära. Kan vi inspirera till mer läsning med hjälp av gemensamma mål, aktiviteter – och kanske lite konfetti?

Varför?

God läsförståelse lägger en bra grund för lärande både nu och för resten av livet. Vi vill därför uppmuntra till mycket läsning och positiva läsvanor tidigt. Läsning kan dock vara en ensam aktivitet och är inte förknippat med något trevligt för alla. I det här initiativet vill vi testa om vi kan ta till nya metoder för att inspirera till mer läsning.

Hur?

I initiativet ToMoveIt tog vi fram en sajt där eleverna kunde regga sina steg under en dag och jämföra den totala summan med målet som klassen satt upp. Att arbeta mot ett gemensamt mål inspirerade till mer aktivitet och nu tar vi vara på upplägget för att testa en liknande hypotes fast  inom läsning. Initiativet kommer från Elinebergsskolan där tre klasser i årskurs 6 nu testar att sätta upp läsmål, ta fram aktiviteter i ett läsbingo, rapportera in sina lästa sidor och sen följa hur klassen tillsammans till målet.  Och så klart regnar det konfetti när målet är nått 🙂

Utvärdering efter test under vt-22:

Under vår period med att pröva toreadit ser lärarna att eleverna läser mer villigt och fler ser läsning som något positivt. Det är en framgång att eleverna får välja litteratur själva, att läsa lite varje dag, alla bidrar oavsett nivå.

Läsinspiratörer bidrar till läsning blir viktigt och visar att alla kan och behöver läsa på olika sätt.
Det digitala verktyget bidrar till att det syns att man läser, att alla i klassen bidrar, att alla på ett enkelt sätt visar att de läst. Det blir en morot som behöver firas med te.x glass.

Lärarna ser en vinst av att använda verktyget då det ger stimulans till ökad läsning. Verktyget skulle kunna användas på många olika sätt som en skolkamp, i en klass eller kopplat till ett särskilt lässtimulerande projekt under en avgränsad tid. Verktyget kan användas både i korta som längre projekt. Vi tror det passar bäst från årskurs 4-7 men i ett speciellt projekt kan det passa både yngre som äldre.

Det som efterfrågas i själva verktyget är möjligheten att redigera om ett sidregistrering blivit fel. Att få ett mer öppet verktyg med exempelvis första sida där information om projektet finns och olika sidor som läsinspiratörer, statistik osv. Vi ser att detta verktyg skulle drivas vidare av skolbibliotekarie i samarbete med lärare och därmed kopplas till vidare projekt.

Publicerad: 2 februari, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad läslust

Invånarinvolvering

Idén testas tillsammans med eleverna i tre klasser i åk 6.

Kontakt

Namn: Marie-Louise Persson
E-post: marie-louise.persson@helsingborg.se