Demokrati

Invånare + Hackathon = Inhabithon

Realiserad

Invånare + Hackathon = Inhabithon

Vad?

”70 är det nya 20” säger forskarna. Vi säger; hurra!
Men undrar också varför så många personer i åldrarna 70+ är i digitalt utanförskap?
Det här vill vi förbättra!

Vi anordnar en intensiv helg där nya lösningar för målgruppen jobbas fram av olika team av utvecklare som vi raggat upp från olika håll. Teamen arbetar utifrån 70+ Helsingborgares berättelser om livet och en idéverkstad som vi håller med åldersgruppen första dagen. Efter 48 timmars arbete koras en vinnande lösning av en kunnig jury och sedan får teamet chansen att utveckla prototypen till en verksamhetslösning i Helsingborg.

Vi gör det som ett klassiskt hackathon. Men gör invånaren till aktivt subjekt och kallar det därför; Inhabithon!

Varför?

Det har aldrig funnits så många aktiva, friska och nyfikna personer i åldern 70 och uppåt förut. Samtidigt så lever många i Sverige i digitalt utanförskap, många äldre av olika anledningar. Det är i skärningspunkten mellan båda de här perspektiven som vi nu behöver hitta nya lösningar för att skapa ökad livskvalité för åldersgruppen 70+.

Den 11-13 Juni gör vi därför ett hackathon i 48 timmar med ett antal lösningsfokuserade team bestående av programmerare, utvecklare och designers som jobbar fram förslag på lösningar. En jury bestående av användare, techfolk och verksamhetsansvariga utser ett vinnande som erbjuds möjlighet att utveckla en prototyp vidare tillsammans med kommunen.

Frågan för vårt Inhabithon är; hur kan vi öka det digitala innanförskapet för åldersgruppen 70+ och samtidigt skapa mer livskvalité för hur vi bor, verkar och lever som äldre framöver?

Det vinnande bidraget kommer att presenteras som ett case i samband med H22.

Hur?

Som ett led i att testa nya arbetssätt gör vi nu ett Hackathon, av den enkla anledningen att nya smarta lösningar för en bättre kommun och ett smartare samhälle är inget vi kommer på själva- detta måste vi arbeta tillsammans med andra för att åstadkomma. Intensiteten i hackathon-helgen är tilltalande för oss i kommunen som generellt sett är vana att jobba i processer som kan bli ganska långdragna.

Det som tittar ut på andra sidan detta Inhabithon är förhoppningsvis en spännande prototyp som vi inom Helsingborgs stads koncern utvecklar tillsammans med det vinnande teamet. Möjligheten finns sedan att berätta om det här arbetet som ett case under H22, med spridning till målgrupper som är intresserade av hållbar samhällsutveckling i Sverige och runt om i världen.

Såklart är inte Helsingborgs stad ensam om att tänka i de här banorna. Vi verkar i en oerhört spännande region som innebär bra möjligheter för entreprenörer och samhällsförändrare som vill något. Det hålls hackathons här och var och vi i Helsingborgs stad vill också utforska hur vi kan använda oss mer av det här tänket.

Tanken är att vi lär av det första testet och sedan skalar upp och gör fler Inhabithons.

Publicerad: 5 juni, 2020
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Flera konkreta utvecklingsförslag, direkt förankrade i Helsingborgarnas behov

Resultat

En prototyp av tjänsten Hojta utvecklades utifrån detta Inhabithon.

Kontakt

Namn: Tommy Boije
E-post: tommy.boije@helsingborg.se

Namn: Lovisa Snekkersten
E-post: lovisa.snekkersten@helsingborg.se