Hälsa

Digitala interaktiva visningar

Avbruten

Digitala interaktiva visningar

Vad?

Vi vill möjliggöra för fler att få tillgång till kulturupplevelser. Coronapandemin har visat att det finns potential och värde i digital kulturförmedling. Många kulturverksamheter har börjat testa digitala guidningar, stadsvandringar och föredrag. Interaktiviteten har emellertid varit begränsad. Oftast har den bestått av dialog via en chatt, t ex på Youtube eller mötesplattformar som Zoom.

Helsingborgs museums Uppleva & Lära-avdelning vill genomföra ett utforskande pilotprojekt för att testa metodik och teknik som möjliggör en högre grad av digital interaktivitet.

För fysiska besök finns välfungerande metodik som möjliggör hög grad av interaktivitet. Passande metoder  har utvecklats med hänsyn till och i samklang med olika gruppers behov och förutsättningar. Målgrupperna vi arbetar med är hyresgäster på äldreboende, gruppaktiviteter för vuxna, skolpedagogik och kursverksamhet. Nu vill vi ta med dessa erfarenheter in i den digitala sfären.

Varför?

Om projektet faller väl ut kommer vi att kunna erbjuda kulturupplevelser även för de invånare som av tillgänglighetskäl inte har möjlighet att besöka oss idag. Vi kommer också att kunna utvidga vår tjänsteportfölj med digitala upplevelser och kurser till grupper runt om i landet, vilket skapar nya intäktsmöjligheter.

Vi tror också att de erfarenheter och resultat som projektet för med sig kan vara till glädje för fler verksamheter som arbetar med kulturförmedling och interaktivitet.

Hur?

I sökandet efter en teknisk lösning vände vi oss initialt till några olika företag. Ett företag hade en lösning som vi tyckte var intressant, men inköpspris och driftspris var för högt.

Nästa steg blev att samarbeta med en digital kompetens inom förvaltningen för att tillsammans kartlägga processen och omvandlingen från den fysiska formen till en digital variant. Steg tre bestod av en workshop med digitaliseringsavdelningen för att se om vi inom staden skulle kunna utveckla en lämplig lösning. I dagsläget väntar vi på ett förslag och en prislapp från dem. Om produkt och prislapp fungerar så kommer vi att testa en prototyp med våra målgrupper.

Publicerad: 10 mars, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Vi har insett att erfarenheter och resultat som projektet för med sig kan vara till glädje för andra verksamheter som arbetar med förmedling och interaktivitet, både inom och utanför kultursektorn.

Effektmål

Nå nya målgrupper.

Effektmål

Tillgängliggöra Helsingborgs museums utbud för fler.

Kontakt

Namn: Charlotte Alheim
E-post: charlotte.alheim@helsingborg.se

Namn: Serkan Erol
E-post: serkan.erol@helsingborg.se

Namn: Catharina Nilsson
E-post: catharina.nilsson@helsingborg.se