Boende

Dialog och medskapande

Realiserad

Dialog och medskapande

Vad?

Vi arbetar med dialog och medskapande i alla projekt som på påverkar våra hyresgästers vardagsliv.

Varför?

Att renovera bostadshus och utveckla stadsdelar handlar om mer än att förändra och förnya de fysiska miljöerna. Det innebär att många människors vardagsliv påverkas och att projekten därför behöver genomföras i nära dialog med dem. Det handlar om att informera och att ta del av de boendes tankar, idéer och önskemål. Genom en nära dialog kan projekten utvecklas bättre och de negativa konsekvenserna för hyresgästerna bli mindre.

Hur?

Vi anpassar dialogarbetet på olika sätt för olika projekt. Våra projektsamordnare utgör länken mellan hyresgästen, entreprenören och Helsingborgshem. De arbetar kontinuerligt med metodutveckling och forskare inom fastighetsföretagande på Malmö universitet följer deras arbete.

På Drottninghög, som genomgår en mycket stor förändring, arbetar vi dessutom med ett stadsdelsövergripande dialogarbete. Det har vi gjort en gång tidigare, 2013. Då fokuserade vi på boendet, drömmar, förhoppningar och framtidens Drottninghög. För att få största möjliga framgång i det fortsatta utvecklingsarbetet genomförs nu ett liknande dialogprojekt. Fokus nu är stadsdelens förflyttning, de gemensamma ytorna – livet mellan husen, trygghet samt hur vi kan arbeta med smart mobilitet och delningsekonomi i stadsdelen. Vi kommer att intervjua 300 boende på Drottninghög under 2020. Med anledning av Corona-pandemin har projektet fått omformas från hemma-hos besök till möten utomhus eller i en säker lokal.

Publicerad: 20 mars, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024
 • Drivs av

  Helsingborgshem

 • Kategori

  Boende

 • Sektor

  Bostäder / Delaktighet / Fastighet / Hållbart byggande / Medskapande

 • Partners

  Malmö universitet, Fastighetsföretagande

Kontakt

Namn: Mikaela Åberg
E-post: mikaela.aberg@helsingborghem.se