Digitalisering & Teknik

Digitala Familjen Helsingborg

Idé utforskas

Digitala Familjen Helsingborg

Vad?

Genom detta utvecklingsprojekt vill vi klargöra ur ett juridiskt perspektiv vilka delar av det sociala arbetet som är möjligt att utföra över kommungränser, för att kunna dra nytta av gemensam utveckling av system och stordrift.

Varför?

Hur skulle det vara om du som invånare kunde få sociala tjänster digitalt, att ta del av insatser, söka hjälp till självhjälp och få stöd digitalt. Blir det då oväsentligt om den tjänsteperson du har digital kontakt med sitter i den egna kommunen, i grannkommunen eller en helt annan del av landet?

Hur?

I denna projekt har vi genom en rättsutredning försökt förstå vilka delar av det sociala arbetet som är möjligt att utföra över kommungränserna utifrån ett juridiskt perspektiv.

Rättsutredningen är nu klar och vi kan se att det finns outforskade möjligheter till gränsöverskridande kommunsamverkan. Enligt rättsutredningen bedöms kommunal avtalssamverkan vara tillåten för en stor bredd av arbetsuppgifter som socialtjänsten är ansvarig för, det vill säga både myndighetsutövande och biståndslösa insatser. Med hjälp av avtalssamverkan och digital teknik skulle vi kunna möjliggöra ett bredare utbud av tjänster och mer behovsanpassade tjänster för våra invånare i familjen Helsingborg oavsett om du bor i en stor eller liten kommun. Detta skulle innebära att vi såväl ökar vår tillgänglighet, anpassar vårt tjänsteutbud och att vi på sikt även kan spara på våra resurser.

Ett av de centrala kriterierna är att samverkan över kommungränserna ska vara i form av ett samarbete och inte försäljning av en tjänst.  Det innebär att det krävs ett aktivt deltagande från de kommuner som samverkar men tjänsterna som ryms inom samarbetet behöver inte vara identiska. Under nästa år kommer vi att koppla ihop invånarperspektiv kring vad som efterfrågas med de juridiska möjligheterna för att utforska om vi kan göra ett test kring någon form av digital tjänst som vi samverkar kring över kommungränserna.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Ökad förståelse av de juridiska förutsättningarna för att bedriva socialtjänst över kommungränserna

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Sektor

  Digitalisering

 • Partners

  Familjen Helsingborg

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se