Vad?

Genom detta utvecklingsprojekt vill vi klargöra ur ett juridiskt perspektiv vilka delar av det sociala arbetet som är möjligt att utföra över kommungränser, för att kunna dra nytta av gemensam utveckling av system och stordrift.

Varför?

Som ett led i digitaliseringen innebär det att kommunen som geografisk plats delvis spelat ut sin roll. För invånaren spelar det ingen roll om den tjänsteperson man har digital kontakt med sitter i den egna kommunen, i grannkommunen eller för den delen i ett helt annat land eller en helt annan världsdel, så länge den tjänst som förmedlas upplevs som lokalt förankrad.

All form av digitalisering vinner på stordriftsfördelar och storskaliga lösningar då de stora kostnaderna kopplat till digitalisering oftast har med skapandet av det digitala originalet att göra. Efter det är kostnaden för användandet av eller kopieringen av exempelvis en digital plattformen i stort sett lika med noll. Det är därför troligt att det framtida digitala sociala arbetet bäst bedrivs över kommungränser.

Hur?

För att måla upp en inte alltför avlägsen digital framtid kan vi tänka oss att vi digitalt vill möjliggöra för de invånare som så önskar att sköta alla sina kontakter med socialtjänsten digitalt. Att digitalt kunna ansöka om hjälp och stöd; boka sin tid för möte via digital tidbokning; genomföra förhandsbedömning via digital kommunikation såsom chatt, videosamtal, mejl etcetera; utredas digitalt; få stöd eller behandling digitalt och slutligen också avslutas digitalt.

Under hela processen ska invånaren i realtid kunna ta del av all sin dokumentation såsom journalanteckningar och utredningar via digitala kanaler. Med hjälp av digital teknik kan vi maximera värdet av de sociala tjänsterna för våra invånare och möjliggöra för dem att gå från att vara mottagare av våra tjänster till att bli aktiva användare i sin relation med socialtjänsten. Alla dessa delar behöver inte vara delar som bäst bedrivs över kommungränser. En del av dessa delar är kanske inte heller möjligt ur ett juridiskt perspektiv att bedriva överkommungränser.

Effektmål

Ökad förståelse av de juridiska förutsättningarna för att bedriva socialtjänst över kommungränserna

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se