Klimat & Miljö

Biodolomer for Life

Avbruten

Biodolomer for Life

Vad?

Projektet Biodolomer for LIFE visar hur icke-förnybara och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial kan ersättas med ett helt nytt material. Biodolomer® kan utan problem ersätta 80 % av alla volymplaster på dagens marknad – plaster som PE (polyeten), PP (polypropen), PS (polystyren) och PET (polyetylentereftalat). Biodolomer® tillverkas av förnybara råvaror och det unika konceptet bygger på följande viktiga egenskaper: Förnybart, biologiskt nedbrytbart, komposterbart, kan omvandlas till förnybar energi, genererar princip inga koldioxidutsläpp när energi återvinns och avger inga mikroplaster

Varför?

Att testa tillverkningsprocessen (från råvara till slutprodukt) med avseende på kostnadseffektivitet samt visa hur Biodolomer® kan generera återvinningsbart avfall och förnybar energi.
– Att säkerställa kvaliteten i fråga om funktion, hygien och estetik. Detta görs genom demonstrationer av fyra referensprodukter för ett antal slutanvändare.
– Att presentera och sprida projektresultaten till intressenter i Europa och andra regioner.
– Att påverka EU:s miljölagstiftning, i synnerhet avfallsdirektivet.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024
 • Drivs av

  Nordvästra Skånes Renhållnings AB

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Sektor

  Cirkulär ekonomi / Miljö

 • Partners

  Gaia Biomaterials / Öresundskraft

Kontakt

Namn: Eva Stål
E-post: Eva.stal@nsr.se

Länkar