Utmaning

Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

Vi behöver öka den demokratiska processen i stadsutveckling och skapa långsiktiga strukturer för dialog och medverkan.

Staden behöver få mer effektiva verktyg för tät invånarinvolvering i stadsutvecklingen, för en mer invånarnära och behovsdriven stadsdelsutveckling. Vissa målgrupper engagerar sig i smalare frågor, som berör dem och deras familj mer direkt. Det är idag främst personer i medelåldern och äldre runt pensionsåldern som intresserar sig för invånarinvolvering i ett bredare perspektiv. Behovet och nyttan för staden att delta mer direkt i dialogen med invånarna i olika frågor har ökat. Hur når vi ut till fler samhällsgrupper? ​

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen