Klimat & Miljö

Snickarens möbelhörna

Avbruten

Snickarens möbelhörna

Vad?

Snickarens möbelhörna är en förändrad arbetsprocess som handlar om att restaurera möbler vi redan har innan vi köper nya. Arbetsprocessen innebär också att vi anlitar en möbelsamordnare som ser över våra avtal och vår process av möbelinköp. Initiativtagare till Snickarens möbelhörna är Susanne Ohrberg och Dennis Paulsson på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Varför?

Det finns många möbler i våra verksamheters förråd, möbler som efterhand slängs. En del använda möbler går till återbruket men de flesta hamnar hos återvinningscentralen. Nya, dyra möbler köps in. Förra året köpte vård- och omsorgsförvaltningen nya möbler för 2 666 308 kr. Motsvarande för hela staden var 9 097 891 kr.

Att återanvända möbler är en ekonomisk besparing och bidrar till betydligt lägre koldioxidutsläpp. Vi behöver vårda de möbler vi redan har, agera klimatsmart och kostnadseffektivt genom att se över vår inköpsprocess gällande möbler.

Hur?

Vi ser över inköp och upphandling av möbler tillsammans med avdelningen för ekonomi och styrning på vård- och omsorgsförvaltningen. I första hand behöver vi utnyttja våra befintliga avtal men också restaurera och klä om de möbler vi redan har, innan vi eventuellt köper nya. Det finns en enorm potential för hela staden om fler vill se över sina inköpsprocesser och användning av möbler.

Ett samarbete med återbruket och Haffa ska påbörjas. Vi inventerar alla förråd och lägger ut alla möbler som finns på Haffa. Möbler med skador kan restaureras innan de läggs ut. Haffa kan ta emot beställningar om önskemål kring hur möbeln ska göras om, till exempel en fåtölj klädd i ett annat tyg eller en möbel målad i en annan färg.

Publicerad: 3 juli, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Minskade kostnader för möbelinköp

Effektmål

Minskat koldioxidutsläpp

  • Drivs av

    Vård- och omsorgsförvaltningen

  • Kategori

    Klimat & Miljö

Kontakt

Namn: Susanne Ohrberg
E-post: susanne.ohrberg@helsingborg.se

Namn: Dennis Paulsson
E-post: dennis.paulsson@helsingborg.se

Namn: Robert Skans
E-post: robert.skans@helsingborg.se